Nära 3000 invändningar mot lagförslag om semesterbostäder

I fredags gick tidsfristen ut för samråd om ett lagförslag om uthyrning av semesterbostäder, och den kanariska regeringen har tagit emot 2987 invändningar.

Bolig til leie på Gran Canaria.

Lagen om semesterboende har gett både politiker och hyresvärdar huvudvärk sedan 2015.

Många av de som har svarat pekar på samma problematik, men det finns också några som skiljer sig åt i helt motsatt riktning:

Ett exempel på det senare är att ett politiskt parti hävdar att lagtexten, som den ser ut nu, kommer att leda till en oönskad fördubbling av antalet semesterbostäder.

En intresseförening för bostadsuthyrare hävdar å sin sida att det kommer att leda till att alla semesterboenden försvinner från marknaden.

Den del som det varit mest invändningar mot är att andelen semesterbostäder inte ska utgöra mer än 10 procent av byggnadsbeståndet, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Att kalla det en mörkläggningsoperation

Det politiska vänsterpartiet Podemos kallar lagförslaget för ett bedrägeri och en mörkläggningsoperation som låtsas vara hållbar, men som i själva verket kommer att leda till en fördubbling av de över 55 000 semesterbostäder som finns idag.

– Den kanariska regeringen har fräckheten att sälja in detta som en "hållbar" lag som gör det möjligt att omvandla byggnader till hotell och familjehem till turistbyar. Det här sker i en tid då invånarna gör uppror mot en turismmodell som är katastrofal för den sociala majoriteten och för miljön, säger partiledaren Noemi Santana i ett pressmeddelande.

Huvudsakliga invändningar från Podemos:

 • Podemos vill ha en lägre andel semesterbostäder i förhållande till det totala bostadsbeståndet. Partiet rekommenderar att den sätts till 1 procent. Idag är det cirka 4 procent totalt för Kanarieöarna.
 • Ökade resurser för kontroll av semesterbostäder på hyresmarknaden. Ingenting nämns om detta i lagförslaget. I dag finns det 35 aktiva inspektörer.
 • Alla uthyrningsplattformar på internet för uthyrning av turistboende måste kontrollera licensen för dem som försöker annonsera för den offentliga förvaltningen innan annonserna publiceras, och vägra dem  att annonsera som inte har en giltig licens .
 • Höjd fastighetsskatt för semesterbostäder.
 • Krav på ansvarsförsäkring.
 • Möjligheter för myndigheterna att dra in tillstånden i så kallade utsatta områden med stor bostadsbrist för att garantera invånarnas rätt till bostad.

Vill skrota hela lagförslaget

En förening för fritidshusägare, Ascav, tror att lagen kommer att leda till motsatsen till vad Podemos tror:

 • Alla semesterbostäder på Kanarieöarna kommer att försvinna och det kommer att vara nästan omöjligt att registrera nya. Föreningen avfärdar lagförslaget helt och hållet och har redan lämnat in den första stämningsansökan.
 • Ascav presenterar också en alternativ lag med 14 huvudpunkter, där de två viktigaste är att införa en turistskatt och ett byggstopp för hotell under ett år.
 • En tredje punkt är byggandet av kommunala bostäder.
 • Det finns också en önskan om att införa incitament för att omvandla semesterboenden till permanentbostäder.
 • Dessutom skyddas naturområden mot ökat tryck från mänsklig verksamhet.

Fruktar att arbetstillfällen kommer att försvinna

Fackförbundet CCOO:s organisation för byggnadsarbetare har kommenterat att lagen kommer att leda till en kraftig minskning av byggverksamheten.

Det kommer att äventyra många arbetstillfällen och företag, hävdas det.

Vill ha radikala förändringar

En av företagarorganisationerna på Kanarieöarna, CCE, invänder att lagen kommer att äventyra nio av tio semesterbostäder på Kanarieöarna.

Föreningen kräver att husägarnas rättigheter ska respekteras och vill ha radikala förändringar i lagtexten.

Lagen måste garantera utvecklingen av den ekonomiska verksamheten för semesterbostäder, betonas det.

CCE vill att de tekniska kraven för semesterbostäder sänks, både för befintliga och nya uthyrningstillstånd.

Lagförslaget ger befintliga bostäder en tidsfrist på fem år för att uppfylla de nya kraven.

Vill ta bort krav på energiklass

Bland kraven finns energiklass C eller bättre för bostäderna, och klass B om byggnaden uppförts efter 2007.

Många av dagens bostäder har energiklass G. Lagen kommer därför i praktiken att utesluta 90 procent av bostäderna, enligt CCE.

De framhåller också att EU:s kriterier för reglering är mindre stränga.

Krav om förnybar energi och godkänt ladduttag för elbilar har också försvunnit i lagtexten

Detsamma gäller kraven på tillgänglighet för funktionshindrade, eftersom många av bostäderna byggdes innan sådan lagstiftning infördes.

Vivienda Vacacional
Denna skylt visar att fastigheten är lagligt registrerad för uthyrning till turister. Foto: Canariajournalen

Fastighetsmäklarna

Kanarieöarnas fastighetsmäklarförening (Acegi) kritiserar också det faktum att befintliga bostäder måste uppfylla de nya tekniska kraven inom fem år.

Stark kritik från Airbnb

Uthyrningsplattformen Airbnb har också, inte oväntat, starkt kritiserat lagförslaget och kallat det en oproportionerlig reglering.

Airbnb uttrycker sin besvikelse över lagtexten och hävdar i ett tillkännagivande att den kommer att skada kanariska familjer som hyr ut.

Det påpekas också att antalet semestergäster i semesterbostäder är mycket litet jämfört med hotellgäster.

Dessutom är semesterbostäderna utspridda i andra områden utöver turistområdena, medan de flesta hotellen är samlade i turistområden.

Därför spenderar gäster i semesterbostäder mer pengar hos lokala företag.

Nio av tio semesterbostäder som annonseras på uthyrningsplattformen 2023 ligger enligt uppgift utanför turistområden.

Eurostat visar att 82 procent av turisterna på Kanarieöarna bor på hotell, lägenhetshotell, pensionat och liknande professionella boenden, och att endast 4 procent hyr semesterboenden, betonar Airbnb.

Semesterbostäder som hyrs ut på Airbnb i Spanien ger i genomsnitt 5100 euro i hyresintäkter per år, påpekas det.

En ny EU-lag om korttidsuthyrning har nyligen antagits och kommer sannolikt att ge större insyn i uthyrningsplattformarnas verksamhet.

Analys av svaren

Jéssica de León, minister för turism och arbete, meddelar i pressmeddelandet att departementet nu kommer att börja granska alla invändningar.

Kanarieöarnas president, Fernando Clavijo, har sagt att den slutliga lagtexten kommer att färdigställas i juni, och tror att lagen kommer att godkännas under året.

Många skandinaver hyr ut sina bostäder på Kanarieöarna och kommer att påverkas av den nya lagen.

Redan innan lagförslaget lades ut på remiss fanns det ytterligare 5400 invändningar och synpunkter.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !