Kanarieöarna behöver 11 000 nya bostäder årligen

Bostadsbristen är så stor att 11 000 nya bostäder måste byggas varje år på Kanarieöarna för att möta efterfrågan, enligt en årsrapport från den spanska riksbanken.

Kanariøyene mangler 11 000 boliger.

Byggbranschen kan stå inför hektiska tider framöver.

Totalt behövs 600 000 nya bostäder i Spanien fram till 2025 för att möta efterfrågan, trots att nästan fyra miljoner bostäder står tomma, enligt Banco de Españas årsrapport.

Näst flest hyresbostäder

År 2023 var 28,5 procent av bostäderna på Kanarieöarna uthyrda, enligt rapporten.

Av regionerna i Spanien var det bara Balearerna som hade en högre andel hyresfastigheter (30,9 procent).

Genomsnittet i Spanien var 18,7 procent.

Pekar på orsaker

Anledningen till att få bostäder byggs i Spanien förklaras av bristen på mark, ökande byggkostnader, brist på kvalificerad arbetskraft, ökande ålder på anställda i byggbranschen, brist på yrkesutbildning samt brist på investeringar som syftar till att förvärva och marknadsföra nya bostadstomter.

Flera semesterbostäder

Underskottet på bostäder förklaras också av att det under de senaste åren har vuxit fram semesterbostäder för uthyrning på bekostnad av permanenta bostäder.

Semesterbostäderna står för närvarande för 340 000, cirka tio procent av den totala hyresmarknaden och 1,8 procent av det totala bostadsbeståndet i Spanien, påpekar rapporten.

Ungefär 54 000 av semesterbostäderna som hyrs ut ligger på Kanarieöarna, enligt rapporter från kanariska myndigheter.

Antalet hyresgäster under 30 år har nästan fördubblats och uppgick till 60 procent av det totala antalet hyresgäster år 2022.

Hyran i Spanien ökade i genomsnitt med 28,5 procent från 2015 till 2022, enligt rapporten.

Utlänningar köper många bostäder

Utlänningar, både de som är bosatta utomlands och de som är bosatta i Spanien tillsammans, köpte 134 000 bostäder i Spanien under 2022, en historiskt hög siffra.

År 2023 sjönk det till 123 000, 19,3 procent av det totala antalet sålda bostäder.

2007, strax innan bostadsbubblan sprack, var den 7,1 procent.

De flesta av de bostäder som såldes till utlänningar ligger i turistområden eftersom det finns en stor efterfrågan på ett andra hem i Spanien.

En övervägande del av de bostäder som såldes till utlänningar köptes dock av personer som har bosatt sig i Spanien under de senaste åren.

Sedan 2007 har antalet hyresfastigheter i Spanien ökat med 1,3 procent.

Av de fyra miljoner bostäder som står tomma i Spanien ligger de flesta utanför de folkrikaste och mest dynamiska städerna.

Många är i stort behov av renovering och genomgripande förbättringar, påpekade man.

Kommer med förslag

Banco de España föreslår en höjning av den kommunala fastighetsskatten (IBI) och en sänkning av skatten på byggande och försäljning av bostäder för att påskynda bostadsbyggandet.

Ett annat förslag är att förbättra kollektivtrafiken till städernas utkanter för att utvidga det område där människor vill bo i förhållande till de centrala områdena.

Både den spanska och den kanariska regeringen har vidtagit brådskande åtgärder för att påskynda bostadsbyggandet.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !