Gran Canarias president vill bromsa bostadsförsäljningen till utlänningar

Antonio Morales, president i Gran Canarias öråd, håller med om flera av de krav som framfördes under demonstrationerna mot massturismens tillväxt den 20 april.

Ønsker ny og bærekraftig modell for turismen.

Presidenten i Gran Canarias öråd, Antonio Morales.

Tiotusentals människor demonstrerade på åtta Kanarieöar, ett deltagande som inte setts sedan demonstrationerna mot oljeutvinning för över ett decennium sedan.

Morales tror att den breda genomslagskraften från flera sociala skikt i det kanariska folket kan bli en vändpunkt för den nuvarande modellen för turism på Kanarieöarna.

Folket har tappat tron

I en kommentar som kom på måndagen i Morales egen blogg pekar han på flera krav som han håller med om.

Proteströrelsen kondenserar den breda sociala oron som har tagit sig uttryck i förkastandet av en turismmodell som bygger på oändlig tillväxt, skriver han.

Kärnan i proteströrelsen är att människor har upphört att se turismens tillväxt som ett sätt att öka inkomsterna och välståndet i det kanariska samhället i dess vidaste bemärkelse, fortsätter han.

Tre önskningar

Tre av proteströrelsens krav som Morales går med på är införandet av en turistskatt, en begränsning av bostadsförsäljning till utlänningar och reglering av semesterbostads-uthyrning.

Presidenten påpekar att ett av de största problemen i det kanariska samhället är bostadsbristen och de höga bostads- och hyrespriserna i de centrala delarna.

Han pekar på att det finns flera orsaker till detta, inte bara turismen, utan också att utlänningar med stor köpkraft på bostadsmarknaden bidrar till detta problem.

Uthyrningen av fritidsbostäder påverkar utbudet av permanenta bostäder, och reglering av fritidsbostäder är mycket nödvändig, särskilt för stora ägare som hyr ut många enheter, anser presidenten.

En turistskatt kan användas för att reparera och förbättra infrastruktur som slits ner, och för att skydda natur och annat som turister belastar, enligt Morales.

Han påpekar att Balearerna, Barcelona, Paris och andra platser som har infört turistskatter inte har registrerat någon minskning av antalet turister, vilket kritikerna oroar sig för.

Från demonstrationen den 20 april. Foto: wwf

Få stöd i fakta

Fakta bekräftar att den ökade massturismen inte har medfört mer välstånd för befolkningen i allmänhet under de senaste decennierna, tvärtom:

Sedan år 2000 har antalet turister ökat med cirka 60 procent, men 2021 var inkomsten per capita på Kanarieöarna över 1700 euro lägre (18 990 euro) än år 2000 (20 703 euro), och den har inte ökat nämnvärt förrän idag heller.

Turismmodellen, som bygger på att öka antalet turister, har misslyckats, sade Morales.

Tung last

Demonstrantrörelsen pekar på andra skevheter knutna tiklkl turismen, såsom trafikstockningar i vägnät, transportsystem, hälso- och sjukvård och vattenförsörjning, och försämring av naturområden och stränder på vissa av öarna.

Morales håller med om dessa faktorer, men pekar på stora skillnader beträffande detta på de olika öarna.

Varierande turisttäthet

Turisttätheten varierar mycket mellan de olika öarna, med flest turister i förhållande till invånarantalen på Lanzarote och Fuerteventura.

Proteströrelsen vill stoppa byggandet av turistanläggningar, och det är också i linje med Morales uppfattning.

På Gran Canaria har det knappt byggts några hotell under de senaste 20 åren.

Antalet hotellbäddar har minskat med över 20 000 på ön.

Inte heller andra stora projekt inom turismen har förverkligats.

De senaste stora projekten som pågår eller planeras på ön är inte inom turism, utan inom infrastruktur som vattenförsörjning, energi, transport, avloppsrening, ekologisk övergång, hälso- och socialcenter och kulturella anläggningar, framhåller Morales.

Stor befolkningstillväxt

En av orsakerna till att bruttonationalprodukten per capita sjunker trots en ökning av den totala summan är en stor befolkningstillväxt, påpekar Morales.

Denna tillväxt skulle ha varit svår att uppnå utan turismen, men det finns också andra faktorer än turismen som lockar européer till Kanarieöarna, såsom det goda klimatet året runt, välfungerande infrastruktur, goda flygförbindelser och hög samhällssäkerhet.

Presidenten anser att det är bråttom att hitta sätt att begränsa befolkningstillväxten.

Här finns det också stora skillnader mellan öarna.

Under de senaste 25 åren har Fuerteventuras befolkning fördubblats och ökat med 70 procent på Lanzarote, 31 procent på Teneriffa och bara 15 procent på Gran Canaria.

Så här vill Morales ha det

Morales skriver att ansträngningar måste göras för att förbättra kvaliteten på Kanarieöarna som resmål så att det lockar turister som spenderar mer pengar och stannar längre här, snarare än att få ännu fler turister.

Han poängterar att lokala aktörer kan erbjuda turister erbjudanden inom områden som gastronomi, primärsektorn och naturmiljön.

När turisterna brukar mer tid och pengar på Kanarieöarna bidrar de i högre grad till att stärka den lokala handeln, jordbruket, boskapssektorn och andra sektorer, betonar han.

Morales vill också ha åtgärder som begränsar hyreshöjningarna.

Bevarandet av naturområden måste prioriteras och den okontrollerade exploateringen av mark i städerna måste begränsas, menar han.

En turismmodell som förbättrar villkoren för arbetarna och ökar lönerna och värdigheten för de anställda är önskvärd i Morales ögon.

Dessutom bättre utbildning och bättrekollektiva nyttigheter.

Han ser också gärna att turistsektorn integreras effektivt i samhället genom att man i större utsträckning förbinder sig till sociala och ekonomiska verksamhetsmodeller och aktivt deltar i utvecklingen av socialt välstånd, idrott, kultur, miljöpolitik och annat.

Nu är det dock inte bara upp till Morales eller Gran Canarias öråd att ändra den regionala turismmodell som den kanariska regeringen ansvarar för.

Sätter press på regeringen

Kanarieöarnas förre president Angel Vicror Torres, som nu är Spaniens minister för territorialpolitik, uppmanade i måndags den sittande presidenten Fernando Clavijo att lyssna på protesterna mot turismmodellen och vidta åtgärder, först genom att införa en turistskatt.

Torres tror att protesterna är en väckarklocka för Kanarieöarnas regering.

Oppositionspartiet NC-BC, som Morales tillhör, krävde också i det kanariska parlamentet på måndagen att en turistskatt ska införas och begränsning av icke fastboende utlänningars köp av bostäder samt stopp för tilldelning av licenser för semesteruthyrning.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !