Ingen turistfobi i Las Palmas

Invånarna i Las Palmas är inte särskilt negativa till turism, men många anser att uthyrningen av semesterbostäder ger negativa konsekvenser.

Las Palmas på Gran Canaria er perfekt for en oppdagelsestur.

I Las Palmas är det inte många som höjer på ögonbrynen när de ser en turist.

Det visar en ny undersökning som Las Palmas kommun har låtit göra. Termen "turistfobi" passar enligt de tillfrågade bara in på 17,1 procent av staden, enligt undersökningsrapporten.

Det mest positiva

  • 92,8 procent ser det som en positiv effekt att turismen skapar arbetstillfällen.
  • 91,2 procent håller med om att turismen skapar mer välstånd och ekonomisk tillväxt.
  • 79,1 procent anser att turismen förbättrar utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter.

En av tre svarade att de har arbete med anknytning till turism.

Det mest negativa

Det som de boende är mest överens om när det gäller negativa effekter är att marknaden för semesterbostäder leder till högre hyror på bostadsmarknaden.

83,6 procent av de tillfrågade håller med om detta påstående.

78,3 procent håller med om att semesterbostäder har gjort det mycket svårt för invånarna att hitta hyresbostäder.

Dessutom tror många att turismen leder till ökade levnadskostnader för stadens invånare.

Se fler resultat från undersökningen längre ner i artikeln.

1201 enkätsvar

Rapporten heter "La población de Las Palmas de Gran Canaria ante el fenómeno turístico" ("Invånarna i Las Palmas de Gran Canaria i ljuset av turistfenomenet", och produceras av företaget Técnicos en Socioanálisis på uppdrag av kommunen.

Den presenterades av Pedro Quevedo, kommunens turistbyrå.

1201 invånare i fem distrikt i Las Palmas svarade på enkäten mellan den 26 februari och den 11 mars, enligt ett pressmeddelande från kommunen.

Varnar för faran med semesterbostäder

Quevedo betonar att undersökningen utesluter att Las Palmas är en stad som avvisar turism.

Han varnar dock för att något måste göras åt stuguthyrningen snart för att förhindra att ett större motstånd uppstår.

Quevedo påpekar att det är nödvändigt att tänka på de sektorer som är mest missgynnade och att skydda hotellsektorn.

Rapporten bekräftar att det viktiga inte är att räkna turister, utan att sätta riktlinjer för en balanserad, hållbar och kvalitativ utveckling, där de boendes välbefinnande är lika viktigt som besökarnas upplevelse, sa han under presentationen.

Glödhet potatis

Frågan om Kanarieöarnas turismmodell, inklusive regleringen av fritidshus, är ett hett ämne på Kanarieöarna i dessa dagar.

Den kanariska regeringen har ett nytt lagförslag om uthyrning av turistlogi ute på remiss fram till den 9 maj.

Tidsfristen förlängdes denna vecka från den ursprungliga tidsfristen, som var den 2 maj.

En hel del input förväntas. En stämningsansökan har redan lämnats in till domstol av intresseorganisationen Ascav, som företräder hyresvärdar av fritidshus.

36,4 procent av Las Palmas-borna svarade i undersökningen att den nuvarande regleringen av fritidshus inte är bra.

22,6 procent tycker att lagregleringen är tillräckligt bra som den är i dag.

Definiera utsatta områden

Staden Las Palmas har meddelat att möten kommer att hållas under de kommande dagarna för att se vilka stadsdelar som ska definieras som utsatta områden för bostadsmarknaden enligt Spaniens bostadslagstiftning.

I sådana områden med hög belastning kan det bli restriktioner för fritidsbostäder.

Demonstrationer på lördagen

Den 20 april kommer stora demonstrationer för en ny turismmodell som begränsar massturismens tillväxt att hållas på alla Kanarieöarna utom den glesbefolkade ön La Graciosa.

Andra omgången

En liknande undersökning om turismens effekter i lokalsamhället genomfördes i Las Palmas 2019, och årets undersökning gör det möjligt att jämföra människors uppfattningar och attityder.

Enkäten har fem huvudgrupper av frågor:

  1. Turistverksamhetens betydelse för befolkningens sysselsättning.
  2. Uppfattningen om turistaktiviteter och deras inverkan på staden.
  3. Turisternas inflytande och samexistensen mellan turister och invånare.
  4. Uthyrning av semesterbostäder.
  5. Bedömning av de offentliga förvaltningarnas roll i förvaltningen av turismen.

Fallande fobi

Det är betydligt färre områden i år än 2019 som orsakar begreppet turistfobi.

2019 var det 40 procent och i årets undersökning 17,1 procent.

Störst oenighet om semesterbostäder

Frågor om semesterbostäder är mest polariserade, med ungefär lika många positiva som negativa svar på flera av frågorna.

Jämfört med 2019 års undersökning är det betydligt fler som har en uppfattning om de eventuella negativa effekterna av semesterbostäder  gällande otrygga anställningar eller förlusten av arbetstillfällen på hotell.

Majoriteten, 65 procent, anser att uthyrning av semesterbostäder inte leder till mer oro i grannskapet eller försämrad livskvalitet. 

70,5 procent anser att det inte är problematiskt att ha en blandning av boende och turister i samma stadsdel.

En tredjedel tror dock att fritidshusen tränger ut de boende från bostadsområden.

Inte särskilt besvärligt

60 procent svarade att de inte har några problem med turismen.

Endast 9,2 procent påverkas av turisternas närvaro när de är ute och promenerar i stadens turistområden.

76,3 procent tycker att turisterna uppför sig bra eller mycket bra.

Sju av tio invånare tycker att det är lagom många turister som besöker staden.

Drygt två av tio tycker att det är för få turister.

Bara 3,9 procent tycker att det är för många turister.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !