Varning för calima och stark vind

Varning för sanddis från Sahara (calima) och stark vind har utfärdats av Kanarieöarnas direktorat för säkerhet och krisberedskap.

Calima (sanddis) er et kjent fenomen på Kanariøyene.

Under en stark calima kan sanddammet vara så tätt i luften att sikten försämras kraftigt. Bilderna visar samma motiv med och utan calima.

Calima-varningen gäller från klockan 6 i dag, tisdagen den 23 januari.

Koncentrationen av mikroskopiska sandpartiklar i luften förväntas överskrida gränsvärdena för hälsorisker, enligt den varning som har utfärdats.

Personer med kroniska sjukdomar eller luftvägssjukdomar är mest sårbara för partiklar.

Kustområden och centrala områden kommer sannolikt att påverkas mest av sanddiset, rapporteras det.

Klockan tio lokal tid i morse visade mätningar från Kanarieöarnas luftkvalitetsstationer en orange nivå av partiklar vid elva av mätpunkterna runt Kanarieöarna.

Orange indikerar att luft är ogynnsam för hälsan, röd betyder mycket ogynnsam och lila betyder extremt ogynnsam.

Calima-modellen Skyron förutspår att calima kommer att vara som tjockast från onsdag till lördag, och att den kommer att förbli åtminstone fram till onsdagen den 31 januari.

Det här är calima

Calima är ett unikt väderfenomen där torra och varma östliga vindar blåser från Afrika ut över Atlanten och för med sig sanddamm som virvlats upp i högre luftlager från Sahara.

Man får ofta muntorrhet och ont i halsen och ögonen under en stark calima.

Du kan också få en konstig smak i munnen, och starkare slemutveckling i näsa och svalg.

Termen calima används när det är en minskad sikt till mindre än fem kilometer sammanfallande med en relativ luftfuktighet på mindre än 70 procent, skriver det statliga väderinstitutet Aemet i sin terminologimanual.

Calima gör att temperaturen på Kanarieöarna ofta, men inte alltid, blir väldigt hög.

Sanddammet gör att sikten kan minskas, och dammet lägger sig överallt.

Det är ofta varmare och tätare sanddimma ju högre man kommer.

De varma luftströmmarna rör sig i högre luftlager när det är calima.

Högtryck i norr - lågtryck i söder

Väderfenomenet kan uppstå när det subtropiska högtrycket ligger långt norrut, och det är lågtryck söder om Kanarieöarna. Det händer att nederbörd kommer samtidigt med calima, men det händer väldigt sällan.

Ny forskning om väderfenomenet, utförd av astrofysiska institutet på Kanarieöarna, IAC, har avslöjat följande:

Calima uppstår efter att det förekommit perioder av fukt och regn i ett geografiskt område som går österut från Atlanten till Röda havet.

Ungefär två månader efter den blöta perioden börjar sanddammet blåsa i riktning mot Kanarieöarna.

Insekter, bakterier, virus och föroreningar

Calima består av aluminiumsilikater (aluminiumoxid och kiseldioxid), lera, gips, kalcit och andra mineraler.

Den för med sig bakterier, virus, svampar, pollen, insekter, sporer, små marina organismer och föroreningar från industriella utsläpp i Marocko, Algeriet och Tunisien.

Experter sägs ha räknat över 150 typer av bakterier i calima, och några av dessa kan vara hälsofarliga.

Ibland, när det är stora insektsangrepp där sanden kommer ifrån, följer insekter som gräshoppor efter.

Calimas har också med sig näringsämnen som kan öka algtillväxten i havet, men också ge näring till en rad andra växter.

Gränsvärden för hälsofaror

PM10 är partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer, PM2,5 är mindre än 2,5 mikrometer.

Världshälsoorganisationen har satt en daglig medelgräns på 50 mikrogram för PM10 och 25 mikrogram för PM2,5.

Så beskrivs hälsoeffekterna av PM2.5 på webbplatserna för World Air Quality Index Project, ett erkänt dammmätningssystem.

0-50: Bra luft

0-12 mikrogram PM2,5 per kubikmeter luft.

Luftkvaliteten är tillfredsställande.

51-100: Måttlig

12,1-13,4 mikrogram PM2,5.

Luftkvaliteten är acceptabel.

För vissa typer av luftföroreningar kan det dock finnas måttliga hälsoproblem för ett mycket litet antal personer som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.

Aktiva barn och vuxna, och personer med luftvägssjukdomar som astma, bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

101-150: Ohälsosamt för känsliga grupper

35,5-55,4 mikrogram PM2,5.

Människor i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter.

De flesta kommer förmodligen inte att påverkas.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

151-200: Ohälsosamt

55,5-150,4 mikrogram PM2,5.

Vem som helst kan börja uppleva hälsoeffekter.

Människor i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika långvarig utomhusansträngning.

Alla andra, särskilt barn, bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

201-300: Mycket ohälsosamt

150,5-250,4 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas av myndigheterna.

Hela befolkningen kommer sannolikt att drabbas.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika all utomhusansträngning.

Alla andra, särskilt barn, bör begränsa ansträngning utomhus.

300+: Farligt

Över 250,5 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas.

Alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter

Alla bör undvika all utomhusansträngning.

Gör detta under stark calima

Under en calima finns en ökad risk för infektioner i andningsorganen.

Barn och människor med dålig hälsa är mer utsatta.

När caliman blir riktigt dålig brukar sjukvården på Kanarieöarna rekommendera att man undviker fysisk aktivitet utomhus, mest håller sig inomhus med stängda dörrar och fönster och dricker mycket vatten.

Hälsopåverkan

Sandartiklarna kan orsaka hälsoproblem och vara farliga för personer med andningsproblem.

Det är särskilt personer med astma, KOL, lungfibros och hjärt-kärlsjukdom och de som har influensa som är i riskzonen.

PM1 är farligast eftersom de tränger djupt ner i lungorna, där ett betydande antal passerar genom cellmembranet och kommer in i blodomloppet, enligt WHO.

De kan skada artärernas innerväggar, penetrera vävnaderna i det kardiovaskulära systemet och kan potentiellt spridas till större organ, inklusive hjärnan, hjärtat, levern och endokrina systemet.

I värsta fall kan PM1 bidra till dödliga sjukdomar som hjärtinfarkt, lungcancer, demens, emfysem, ödem och andra allvarliga sjukdomar, vilket leder till för tidig död.

PM1-nivåer övervakas inte av WHO, endast PM2.5 och PM10, och inga gränsvärden har satts för PM1.

Enligt experterna är calimas som kommer på vintern sämre för hälsan än de som kommer på sommaren eftersom vindarna som uppstår på sommaren renar luften snabbare.

Vill du veta mer om calima? Lyssna på avsnitt 2 av Gran Canaria Podden.

Vindprognos

Direktoratet har också utfärdat varningar för hårda vindar på Kanarieöarna i dag.

På El Hierro kommer vinden att vara starkast i nordost, i Valle de Golfo och på de högsta topparna, rapporterar direktoratet.

La Palma kommer att få det blåsigast i de högsta områdena, och La Gomera kommer att få det blåsigast på bergssluttningarna i norr och väster.

På Teneriffa väntas den blåsigaste vinden i Las Cañadas del Teide och i högre områden på norra och västra delen av ön, särskilt i de nordöstra kommunerna.

Det vill säga i Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Tacoronte, Tegueste, La Laguna och de norra bergssidorna av Santa Cruz de Tenerife.

Vinden kommer också att märkas centralt i inlandet, högre klimat och toppar på norra och västra Gran Canaria. på bergssidorna norr och väster om Fuerteventura, i centrala och västra Lanzarote och norr om La Graciosa.

Spaniens meteorologiska institut har utfärdat en gul varning för upp till en liten storm i vindbyar i El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote, på norra Teneriffa och på norra Gran Canaria.

På onsdag finns det en orange varning för upp till full storm i vindbyarna på El Hierro, och gul för de andra öarna som nämns ovan.

På torsdag finns det bara en gul varning för vindar på El Hierro.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !