Nordiska turisterna äldst och näst rikast

Medelåldern för nordiska turister som semestrar på Kanarieöarna är högre än för turister från alla andra länder.

37 prosent av de nordiske turistene som ferierte på Kanariøyene i 2023 var over 60 år gamle.

Sol, värme och gott sällskap i en avslappnad atmosfär.

37 procent av de nordiska turisterna som semestrade på Kanarieöarna 2023 var över 60 år, enligt en officiell marknadsprofilundersökning från Kanarieöarnas statistikinstitut.

De som ligger närmast turister från de nordiska länderna är britterna med 29 procent.

Genomsnittet för alla nationer var 24 procent.

För nordiska turister är medelåldern 52 år och för alla nationaliteter 46 år.

Belgien ligger på andra plats när det gäller ålderstoppen, med ett genomsnitt på 50 år.

Polackerna har den lägsta medelåldern, 37 år.

Turister som är under 16 år ingår inte i undersökningen.

Minst från 25 till 30

Minst antal nordiska turister finns i åldersgruppen 25-30 år.

Åldersfördelning för nordiska turister, med genomsnittet för alla nationaliteter inom parentes:

  • 16-24 år: 9 procent (11).
  • 25-30 år: 6 procent (11).
  • 31-45 år: 21 procent (29).
  • 46-60 år: 27 procent (25).
  • Över 60 år: 37 procent (24).

Bara 16 procent av de nordiska turisterna tog med sig barn under 13 år på sina semesterresor.

Hög köpkraft

43 procent av de nordiska turisterna har en årsinkomst på över 75 000 euro, enligt undersökningen. Genomsnittet för alla nationaliteter är 28 procent.

Endast schweizarna ligger före i toppen av inkomstgruppen, med 61 procent i den högsta inkomstgruppen.

72 procent av turisterna från de nordiska länderna tjänar mer än 50 000 euro om året. Här är genomsnittet för alla nationer 52 procent.

23 procent från de nordiska länderna tjänar mellan 25 000 och 50 000 euro, och genomsnittet är 35 procent.

Endast 6 procent tjänar mindre än 25 000 euro. Genomsnittet för alla länder i den lägsta inkomstgruppen är 13 procent.

Högsta förbrukningen

De nordiska turisterna hade också den högsta genomsnittliga utgiften per semester på Kanarieöarna, 1704 euro i genomsnitt per person.

För alla nationaliteter var genomsnittet 1387 euro per vistelse för varje turist.

De nordiska turisternas dagliga konsumtion var i genomsnitt 182 euro per person, näst mest efter schweizarna.

Genomsnittet för alla var 168 euro. Irländarna spenderade minst: 135 euro.

Om man räknar bort flygbiljetten använde nordborna i genomsnitt 125 euro per dag, vilket är nummer fem på listan över dem som spenderade mest.

Genomsnittet för alla var 120 euro.

Schweizarna ligger i topp med 139 euro, före irländarna med 136, belgarna med 132 och britterna med 129 euro.

De nordiska turisterna använde 1897 miljoner euro på semesterresor till Kanarieöarna under årets tre första månader, vilket var 9,7 procent av det totala beloppet från alla turister, vilket var 19 565 miljoner euro.

Bara britterna och tyskarna bidrog med mer av den totala potten, 34 respektive 18 procent.

Under genomsnittet i utbildning

Trots den höga köpkraften ligger de nordiska turisterna under genomsnittet för hur många som har en högre utbildning, enligt undersökningen.

Genomsnittet är 74 procent och för turister från de nordiska länderna är det 69 procent.

Det är bara nederländare och belgare som har färre personer med hög utbildningsnivå.

Italienarna ligger i topp med 82 procent.

1,3 procent av de nordiska turisterna saknar utbildning. Bara britterna och irländarna har mer, 10,1 respektive 3,6 procent. Genomsnittet ligger på 4 procent och schweizarna ligger i topp med 16 procent.

Undersökningen visar att 1,1 miljoner turister från de nordiska länderna reste till Kanarieöarna under 2023.

Det motsvarar 7,9 procent av alla turister.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !

Tags