Många fattiga pensionärer trots ökad köpkraft

Socialbidragstagarnas köpkraft har ökat, men nästan hälften av ålderspensionärerna på Kanarieöarna får fortfarande mindre än 1000 euro i månaden.

Over 200 000 alderspensjonister på Kanariøyene.

Att vända på euron är nödvändigt för många kanarier.

Sedan socialdemokraterna, med premiärminister Pedro Sánchez i spetsen, tog över regeringsmakten i Spanien från högern i juni 2018 har det genomsnittliga socialbidraget som betalas ut till varje pensionär ökat med 19,7 procent fram till den 1 april i år.

Inflationen har under samma period varit 18,6 procent, dvs. 1,1 procentenheter lägre.

Därför har socialbidragstagarna haft lite mer att spendera.

En reflex för många

Ändå får 45,7 procent av ålderspensionärerna på Kanarieöarna mindre än 1000 euro i månaden.

Det placerar Kanarieöarna bland de regioner som har de högsta nivåerna av låga socialbidrag i Spanien.

93 684 ålderspensionärer på Kanarieöarna får mindre än 1000 euro i månaden.

När alla socialbidragstagare tas med i beräkningen får långt över hälften mindre än 1000 euro i månaden.

Till följd av inflationen

Den socialdemokratiska regeringen har kopplat sociala förmåner till konsumentprisindex för att hålla jämna steg med inflationen.

Det verkar fungera, baserat på statistiken.

Detta bidrar dock inte i sig till att bekämpa den höga fattigdomen bland socialbidragstagare, utan hindrar den bara från att bli ännu större.

Utbetalningar från nationella försäkringen

Genomsnittet för alla typer av socialförsäkringar på Kanarieöarna var i april 1138,5 euro i månaden.

Den genomsnittliga ålderspensionen var 1326,4 euro.

Båda är bland de lägsta i Spanien.

10,4 procent av ålderspensionärerna får 800–850 euro i månaden och en något lägre andel får 750–800 euro.

Kanarieöarnas befolkning är annars bland de fattigaste i Spanien, både när det gäller relativ fattigdom och svår fattigdom.

Över 200 000 ålderspensionärer

Den 1 april hade Kanarieöarna 360 250 socialförsäkringsmotttagare.

Ålderspensionärerna är i klar majoritet.

Ålderspensionen från det nationella försäkringssystemet baseras på minst 15 års intjänande genom betalning av socialförsäkringsavgifter:

Så här ser fördelningen ut bland mottagarna av sociala trygghetsförmåner på Kanarieöarna:

  • 206 205 utbetalningar är åldersförsäkring.
  • 83 152 är efterlevandeförsäkring.
  • 51 882 är invaliditetsförsäkring.
  • 16 446 är socialförsäkring för föräldralösa barn.
  • 2565 är så kallad familjeförsäkring.

Växande budgetpost

Statens socialskyddsavgifter ökade med 7,5 procent från april 2023 till april 2024.

410,15 miljoner euro betalades ut på Kanarieöarna i april, vilket är ett historiskt högt belopp.

På nationell nivå i Spanien får 41,6 procent av ålderspensionärerna mindre än 1000 euro i månaden.

Tidningen La Provincia har gjort en sammanställning av socialförsäkringarna i Spanien och Kanarieöarna som denna artikel har baserats på.

Siffrorna är hämtade från regeringens månadsrapporter.

Översättning:Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !