Vattenläckor orsakar upp till 60 procents vattenförlust på Teneriffa

Upp till 60 procent av färskvattnet går förlorat på grund av läckor i ledningsnäten i Teneriffas kommuner.

Vannlekkasjer gir store vanntap på Kanariøyene.

Dåliga distributionsnät leder till stora vattenförluster.

Teneriffas öråd röstade på onsdagen för att spendera 18 miljoner euro på brådskande åtgärder för att motverka torkan som har lett till en vattenkris på ön.

En handlingsplan antogs av öns vattenråd, där en av punkterna är ekonomiska bidrag till tekniska förbättringar av försörjningsnäten i kommunerna.

Stark kritik

I en radiointervju i måndags kritiserade Juan Rumeu, ordförande för Kanarieöarnas miljökonsultförening, i starka ordalag de kommuner som enligt honom har skött försörjningsnäten mycket dåligt.

Runeu påpekar att upp till 60 procent av färskvattnet går förlorat i vissa kommuner på ön.

Han anser också att Teneriffas tillkännagivande av en vattenkris kom för sent, och befarar att vattenproblemet kommer att bli större i framtiden.

Presidenten påpekar också att det inte bara är lite vatten i reservoarerna, utan att grundvattennivån också är låg och dessutom förorenad av nitrater och orenat avloppsvatten på många ställen.

Inga åtgärder i resebranschen

En förväntad befolkningsökning under de kommande åren och ett stort antal turister bidrar till vattenbristen, betonar Runeu.

Örådet har satt upp 34 åtgärdspunkter för att motverka vattenkrisen, men det nämns inga åtgärder inom turistnäringen alls.

En informationskampanj för invånarna finns dock med på listan.

Teneriffa har cirka en miljon invånare och tog emot 5,6 miljoner turister förra året, enligt siffror från Kanarieöarnas statistikbyrå.

Varje turist som bor på ett hotell använder upp till 400 liter färskvatten per dag, fem gånger så mycket som en invånare använder i genomsnitt, säger Runeu.

Detta är de brådskande åtgärderna

Prioriteringen i samband med tillkännagivandet av en vattenkris på Teneriffa är att garantera vattenförsörjningen under hela sommaren, sade örådet.

I den antagna handlingsplanen ingår fem portabla avsaltningsanläggningar.

Dessutom listas ökad färskvattenproduktion i stationära anläggningar för avsaltning och regenerering av avloppsvatten.

Dessutom projekt, planer och pågående arbete för att bygga ut vattenproduktionsanläggningar.

Nya pumpar och rör kommer att installeras för att distribuera regenererat vatten och vatten från dammar till specifika områden som behöver det mest.

Nödvändiga investeringar ska göras för kommunala försörjningstjänster.

Syftet är att förbättra den tekniska prestandan hos de kommunala vattenförsörjningsnäten och därigenom minska vattenförlusterna.

Planer för tätning av vattenreservoarer kommer att genomföras.

Undersökningar av brunnar och reservoarer som är ur drift kommer att genomföras. Möjligheterna att öka utbudet från de som är i drift kommer också att kartläggas.

Vattenförsörjningsplanen kommer också att revideras, bland annat i syfte att ändra användningen av betydande transportledningar för vatten.

En "torkstyrelse" med företrädare för politiska partier, primärnäringen och berörda förvaltningar kommer också att inrättas, och en teknisk samordningsmekanism för att säkerställa genomförandet av de åtgärder som vidtagits.

En informationskampanj riktad till medborgarna om ansvarsfull vattenanvändning kommer att genomföras.

Ordföranden för örådet, Rosa Dávila, sade på tisdagen att hon för samtal med turism- och industrisektorerna om att använda vatten från deras avsaltningsanläggningar i jordbruket, men detta finns inte med i handlingsplanen.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !