25 miljoner euro ska säkra Gran Canarias färskvatten

Gran Canarias öråd har tillstyrkt en satsning på 25 miljoner euro för att öka vattenproduktionen med 41 000 kubikmeter per dag på kort sikt.

Setter i verk tiltak for å unngå vannkrise på Gran Canaria.

Privat vattenreservoar på Gran Canaria.

På lång sikt investeras cirka 151 miljoner euro.

Till en början har 39 punkter satts upp i en plan för att säkerställa dricksvatten för befolkningen och färskvatten för jordbruket.

107 åtgärder 

- På kort, medellång och lång sikt har en plan med 107 åtgärdspunkter till en kostnad av 151 miljoner euro utarbetats, meddelade ordföranden för örådet, Antonio Morales, under en presentation av planerna på måndagen.

Pengarna ska bland annat användas till att bygga nya avsaltningsanläggningar för havsvatten och bygga ut tertiära anläggningar och vattenreningsverk.

Örådet äger för närvarande fem avsaltningsanläggningar med en total kapacitet på 45 000 kubikmeter vatten per dag.

Innan sommartorkan

De första akuta åtgärderna kommer att genomföras innan sommarens torka sätter in.

Det handlar bland annat om att öka vattenproduktionen i befintliga anläggningar, se över de vattenresurser som för närvarande inte används och ingå avtal med privata ägare av vattenresurser.

Vissa åtgärder har redan vidtagits eller håller på att vidtas, t ex förbättringar av reservoarer, bevattningsnät för primärsektorn och utbyte av membran i vattenproduktionsanläggningar.

Ny avsaltningsanläggning 

I samband med vattenkraftverket Salto de Chira, som håller på att byggas, tas också en ny, stor avsaltningsanläggning i drift i Arguineguín som både kommer att säkra vatten till kraftverkets övre damm, Chira, och till jordbruket i söder.

Stor minskning 

Naturliga vattenresurser som ytvatten och grundvatten har minskat med 46 miljoner kubikmeter per år de senaste åren.

Det beror på minskad nederbörd, högre temperaturer, mindre moln och färre perioder med hög luftfuktighet, säger Morales.

Per dygn är minskningen 126 000 kubikmeter.

Nederbörden har minskat med 30 procent under de senaste åren på Gran Canaria och upp till 70 procent på vissa delar av ön, säger Morales.

Ljumma dammar

Fyllningen av de åtta stora vattenreservoarerna som ägs av örådet hade reducerats till sex procent av den teoretiska maxkapaciteten på 23 miljoner kubikmeter i slutet av februari, enligt en översikt på Gran Canarias vattenråds webbplats.

Då hade dammarna drygt 1,4 miljoner kubikmeter vatten, 7,6 miljoner mindre än vad som anses vara normal fyllning vid den här tiden på året.

Situationen är inte bra, men i verkligheten är den inte riktigt så illa som de sex procenten antyder, eftersom den största dammen, Soria, i verkligheten aldrig har varit mer än cirka 30 procent full sedan den byggdes.

Om man antar att 9 miljoner kubikmeter är normalt för årstiden är vattenreserverna i dammarna nu en sjättedel av det normala.

Två "tomma" dammar

Innehållet i Soria-dammen anges till noll procent, trots att den innehåller över 54 000 kubikmeter vatten, mer än två av de mindre dammarna som har en uppgiven fyllning på 12 procent.

Fataga-dammen är också nere på noll procent. De övriga sex har en fyllnadsgrad på 4, 4, 12, 12, 38 respektive 51 procent.

Om vi helt bortser från Soria-dammen är reservoarnivån för de sju andra dammarna tillsammans 13 procent.

Den teoretiska kapaciteten för Soria-dammen är drygt 12,9 miljoner kubikmeter, vilket är mer än alla sju andra dammar tillsammans (10,6 miljoner).

Ingen kris på Gran Canaria

- Till skillnad från Teneriffa har Gran Canaria ingen vattenkris som hotar vattenförsörjningen för invånare och turister, och inte heller jordbruket, framhåller Morales.

Örådet garanterar att det inte kommer att vara brist på vatten som utsätter människor eller jordbruk för risker.

Jordbruket i söder har sämst tillgång på naturligt sötvatten, men är förvissat om industriellt producerat vatten.

Sammantaget får primärsektorn på Gran Canaria 78 procent av sin vattenförsörjning från reservoarer och grundvatten.

Övriga sektorer får 86 procent av sitt behov tillgodosett av producerat vatten.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !