Nu fler i arbete än före pandemin

Nya uppgifter om antalet personer som arbetar på Kanarieöarna visar att antalet har stigit till över en miljon.

Flere får fast ansettelse på Kanariøyene.

Disken är en hektisk arbetsplats.

1 016 900 personer var sysselsatta under fjärde kvartalet i fjol, 26 100 fler (+2,6 procent) än under fjärde kvartalet i fjol, enligt färska siffror som nu publiceras av Kanarieöarnas statistikbyrå.

Från tredje till fjärde kvartalet var det en ökning med 19 100 (1,9 procent).

Ökningen från tredje kvartalet 2023 var betydligt större för kvinnor än för män.

17 100 fler kvinnor kom i arbete (+3,7 procent) och 2100 män (+0,4 procent).

Nu är det betydligt fler som har jobb än innan covidpandemin.

Före pandemin arbetade cirka 940 000 personer på Kanarieöarna.

Under 2020 blev drygt fem procent av dessa arbetslösa . I Spanien var minskningen 2,8 procent.

Fler löntagare

Antalet anställda ökade med 24 200 (+4 procent) till 880 100 och antalet ensamföretagare minskade med 3,6 procent till 136 800.

Fler tillsvidareanställda

Den fasta sysselsättningen ökade med 9,9 procent på årsnivå och de visstidsanställda minskade med 14,4 procent.

Antalet tidsbegränsat sysselsatta var 17,6 procent av alla löntagare.

För kvinnor var det 20,7 procent och för män 14,7 procent.

Mindre än 200 000 arbetslösa

Arbetslösheten under fjärde kvartalet 2023 var 16,2 procent, 14,2 procent för män och 18,2 procent för kvinnor.

Arbetslösheten på Kanarieöarna är den femte högsta av regionerna i Spanien.

Över tre fjärdedelar av hushållen på Kanarieöarna har minst en medlem som har ett arbete.

Nästan vart tionde hushåll har alla medlemmar i arbete.

Nyckeltal

  • Under fjärde kvartalet 2023 var 2 004 000 invånare i arbetsför ålder.
  • Totalt var 1 203 000 aktiva på arbetsmarknaden.
  • 1 017 000 var sysselsatta.
  • 196 000 var arbetslösa.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !

Tags