Calima på alla Kanarieöar i dag

Mätningarna av calima (sanddis från Sahara) visar att det är hälsofarlig luft överallt på Kanarieöarna sedan tisdag morgon.

Calima_Kanariøyene_sanddis_februar

Calima över Kanarieöarna på tisdagsmorgonen.

Det är höga mätvärden för partiklar vid nästan alla mätstationer i den kanariska regeringens miljönätverk.

På de flesta områden karaktäriseras luften som "mycket ogynnsam för hälsan".

I vissa områden karaktäriseras det som "extremt ogynnsamt", och i vissa områden som "ogynnsamt".

Timmätningarna visar värden upp till 3,5 gånger högre än hälsogränsen per dag som fastställts av Världshälsoorganisationen.

Calima-modellen Skyron visar att caliman troligen kommer att vara över Kanarieöarna fram till fredag.

Skyrons calima-modellering för tisdag kl 12.

Det ser inte ut att bli lika tätt sanddis om föregående calimarunda tidigare i februari.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no

Det här är calima

Calima är ett unikt väderfenomen där torra och varma östliga vindar blåser från Afrika ut över Atlanten och för med sig sanddamm som virvlats upp i högre luftlager från Sahara.

Man får ofta muntorrhet och ont i halsen och ögonen under en stark calima.

Du kan också få en konstig smak i munnen, och starkare slemutveckling i näsa och svalg.

Termen calima används när det är en minskad sikt till mindre än fem kilometer sammanfallande med en relativ luftfuktighet på mindre än 70 procent, skriver det statliga väderinstitutet Aemet i sin terminologimanual.

Calima gör att temperaturen på Kanarieöarna ofta, men inte alltid, blir väldigt hög.

Sanddammet gör att sikten kan minskas, och dammet lägger sig överallt.

Det är ofta varmare och tätare sanddimma ju högre man kommer.

De varma luftströmmarna rör sig i högre luftlager när det är calima.

Högtryck i norr - lågtryck i söder

Väderfenomenet kan uppstå när det subtropiska högtrycket ligger långt norrut, och det är lågtryck söder om Kanarieöarna. Det händer att nederbörd kommer samtidigt med calima, men det händer väldigt sällan.

Ny forskning om väderfenomenet, utförd av astrofysiska institutet på Kanarieöarna, IAC, har avslöjat följande:

Calima uppstår efter att det förekommit perioder av fukt och regn i ett geografiskt område som går österut från Atlanten till Röda havet.

Ungefär två månader efter den blöta perioden börjar sanddammet blåsa i riktning mot Kanarieöarna.

Insekter, bakterier, virus och föroreningar

Calima består av aluminiumsilikater (aluminiumoxid och kiseldioxid), lera, gips, kalcit och andra mineraler.

Den för med sig bakterier, virus, svampar, pollen, insekter, sporer, små marina organismer och föroreningar från industriella utsläpp i Marocko, Algeriet och Tunisien.

Experter sägs ha räknat över 150 typer av bakterier i calima, och några av dessa kan vara hälsofarliga.

Ibland, när det är stora insektsangrepp där sanden kommer ifrån, följer insekter som gräshoppor efter.

Calimas har också med sig näringsämnen som kan öka algtillväxten i havet, men också ge näring till en rad andra växter.

Gränsvärden för hälsofaror

PM10 är partiklar med en diameter på mindre än 10 mikrometer, PM2,5 är mindre än 2,5 mikrometer.

Världshälsoorganisationen har satt en daglig medelgräns på 50 mikrogram för PM10 och 25 mikrogram för PM2,5.

Så beskrivs hälsoeffekterna av PM2.5 på webbplatserna för World Air Quality Index Project, ett erkänt dammmätningssystem.

0-50: Bra luft

0-12 mikrogram PM2,5 per kubikmeter luft.

Luftkvaliteten är tillfredsställande.

51-100: Måttlig

12,1-13,4 mikrogram PM2,5.

Luftkvaliteten är acceptabel.

För vissa typer av luftföroreningar kan det dock finnas måttliga hälsoproblem för ett mycket litet antal personer som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.

Aktiva barn och vuxna, och personer med luftvägssjukdomar som astma, bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

101-150: Ohälsosamt för känsliga grupper

35,5-55,4 mikrogram PM2,5.

Människor i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter.

De flesta kommer förmodligen inte att påverkas.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

151-200: Ohälsosamt

55,5-150,4 mikrogram PM2,5.

Vem som helst kan börja uppleva hälsoeffekter.

Människor i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika långvarig utomhusansträngning.

Alla andra, särskilt barn, bör begränsa långvarig utomhusansträngning.

201-300: Mycket ohälsosamt

150,5-250,4 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas av myndigheterna.

Hela befolkningen kommer sannolikt att drabbas.

Aktiva barn och vuxna och personer med luftvägssjukdomar bör undvika all utomhusansträngning.

Alla andra, särskilt barn, bör begränsa ansträngning utomhus.

300+: Farligt

Över 250,5 mikrogram PM2,5.

Hälsovarningar utfärdas.

Alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter

Alla bör undvika all utomhusansträngning.

Gör detta under stark calima

Under en calima finns en ökad risk för infektioner i andningsorganen.

Barn och människor med dålig hälsa är mer utsatta.

När caliman blir riktigt dålig brukar sjukvården på Kanarieöarna rekommendera att man undviker fysisk aktivitet utomhus, mest håller sig inomhus med stängda dörrar och fönster och dricker mycket vatten.

Hälsopåverkan

Sandartiklarna kan orsaka hälsoproblem och vara farliga för personer med andningsproblem.

Det är särskilt personer med astma, KOL, lungfibros och hjärt-kärlsjukdom och de som har influensa som är i riskzonen.

PM1 är farligast eftersom de tränger djupt ner i lungorna, där ett betydande antal passerar genom cellmembranet och kommer in i blodomloppet, enligt WHO.

De kan skada artärernas innerväggar, penetrera vävnaderna i det kardiovaskulära systemet och kan potentiellt spridas till större organ, inklusive hjärnan, hjärtat, levern och endokrina systemet.

I värsta fall kan PM1 bidra till dödliga sjukdomar som hjärtinfarkt, lungcancer, demens, emfysem, ödem och andra allvarliga sjukdomar, vilket leder till för tidig död.

PM1-nivåer övervakas inte av WHO, endast PM2.5 och PM10, och inga gränsvärden har satts för PM1.

Enligt experterna är calimas som kommer på vintern sämre för hälsan än de som kommer på sommaren eftersom vindarna som uppstår på sommaren renar luften snabbare.

Tags