EU-stöd till vattenkraftverk på Gran Canaria

Vattenkraftverket som byggs på södra Gran Canaria har beviljats 90 miljoner euro i stöd från EU:s utvecklingsfond Feder.

Salto de Chira

Befintlig damm vid Salto de Chira.

Det statligt ägda kraftbolaget Red Eléctrica de Espana (REE), som bygger kraftverket Salto de Chira, bekräftar detta i ett uttalande.

Det ekonomiska stödet är kopplat till det faktum att kraftverket är ett nyckelelement i avkarboniseringen av Gran Canaria. Med en budget på 585 miljoner euro är detta det största offentliga projektet någonsin på Kanarieöarna.

Bolaget uppskattar att vattenkraftverket kommer att öka produktionen av förnybar energi på Kanarieöarna med 37 procent.

I första hand ska kraftverket fungera som ett batteri och reserv för annan förnybar produktion, som vindkraft och solkraft.

Inga nya dammar kommer att byggas, eftersom dammarna redan finns på Soria-dammen och Chira-dammen.

Vattnet ska rinna i en sluten krets mellan de två dammarna i ett pumpkraftverk.

Lagringskapaciteten blir 3,6 gigawattimmar. Den installerade effekten för de sex vattenturbinerna kommer att vara 200 megawatt.

Under produktionsfaserna släpps vatten ut genom turbinerna från Chiradammen till Soriadammen och under perioder med låg effekt används turbinerna som pumpar drivna av vindkraft för att pumpa tillbaka vattnet igen.

91 procent av kraftverkets infrastruktur kommer att ligga under jord.

Färskvatten från en ny avsaltningsanläggning vid kusten ska se till att vattenreserverna aldrig blir för låga och dessutom förse jordbruket med vatten.

Medborgargrupper i Arguineguíndalen och ett par miljöskyddsgrupper har demonstrerat mot kraftverket, som de hävdar skadar naturen, men protesterna har hittills varit relativt få.

Örådet har gått ut till försvar för bygget, och påpekar att alla nödvändiga godkännanden är på plats, och att projektet har varit föremål för flera offentliga utfrågningar.

Chira-Soria-kraftverket:

Illustration: REE / Canariajournalen.no

1. Reservoar för havsvatten.

2. Avsaltningsanläggning.

3. och 6. Kraftledning till avsaltningsanläggning.

4. Rör för avsaltat vatten. Det kommer att finnas en vandringsled ovanför grönmarkeringarna.

5. Pumpstation.

7. Soriadammen.

8. och 9. Kraftstation och turbiner (i berggrottor) och kontrollcentral.

10. Kraftledning 220 kV till stamnätet.

11. Vattenkrets mellan reservoarerna.

12. Chira-dammen. Prickade linjer är installationer under marken.

Projektets webbplats: https://saltodechira.com

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no