Hård kritik mot förändrad klimatlag

Den kanariska regeringen får förödande kritik för att ha tagit bort åtgärder för att skydda naturen i lagen för att bekämpa klimatförändringarna.

Sterk kritikk mot klimalov på Kanariøyene.

Den biologiska mångfalden och naturarvet kan bli en bristvara i och med den nya lagen. (Vy från Temisas mot Arinaga)

Förändringarna uppskattas inte av kommunerna på Kanarieöarna.

Kommunernas paraplyorganisation Fecam riktar hård kritik mot lagändringen.

Kritiken handlar både om att åtgärder för att skydda den biologiska mångfalden på land och längs kusten har tagits bort, och att kommunerna bara fick sex dagar på sig att lämna synpunkter på de många förändringarna i lagförslaget innan det antogs.

Förvirring och osäkerhet

Fecam har framfört kritiken i ett brev till den kanariska regeringen.

I brevet står det att förändringarna skapar förvirring och osäkerhet i kampen mot klimatförändringarna.

Mycket har tagits bort

Över 60 paragrafer i klimatlagen har ändrats.

Fecam är mycket kritisk till regeringens brådska och efterlyser en grundligare process.

Fyra strategiska planer har tagits bort från lagen.

Det gäller klimatåtgärder, rättvis omställning och klimaträttvisa samt en plan för energiomställning.

Dessa planer hade redan antagits och godkänts.

Lagförslagen står i strid med målet om gemensamma insatser mot klimatförändringarna, enligt Fecam.

Sex punkter förkastades

Sex stycken har tagits bort i sin helhet.

Detta gäller avsnitten 63-69, som omfattade åtgärder för skydd av kusten, ljusföroreningar, offentlig belysning, biologisk mångfald och naturarv, förvaltning av berg och skogar, avfallshantering, fysisk planering och stadsplanering.

Fecam anser att skälen till att paragraferna tagits bort är "obegripliga".

Organisationen kritiserar också det faktum att en paragraf som kräver att företag återanvänder byggmaterial i nya byggnader också har tagits bort, och hävdar att detta strider mot lagen om avfallshantering och cirkulär ekonomi.

Inte nog med det, Fecam är också negativ till borttagandet av en paragraf i lagen som förpliktade det regionala ledarskapet att främja universitetspraxis och samarbetsprogram med andra regioner och länder.

Detta för att göra skärgården till "ett vetenskapligt, tekniskt och ekonomiskt referensområde".

Blir utskälld från flera håll

Kanarieöarnas tidigare president, Ángel Víctor Torres, har också starkt kritiserat förändringen.

Det var den tidigare socialdemokratiska regeringen som fick igenom lagen.

Den nuvarande kanariska regeringen, som har ändrat lagen, är en koalition med högerpartiet Partido Popuar (PP) och det nationalistiska Coalición Canarias (CC).

Vänsterpartiet Podemos Canarias uttrycker ett "rungande avståndstagande" från lagändringarna.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !