Algproduktion med CO2-utsläpp från gaseldade kraftverk

I ett banbrytande projekt på Gran Canaria tas CO2-utsläppen från ett gaseldat kraftverk upp av mikroalger.

Bruker CO2-utslipp fra gasskraftverk til algeproduksjon på Gran Canaria.

Representanter från Endesa och ITC vid kraftverket i Tirajana.

Kanarieöarnas tekniska institut (ITC) och kraftbolaget Endesa samarbetar i projektet.

Det kommer att ge tillförlitliga data för att minska utsläppen av växthusgaser och för industriell användning av mikroalger som har matats med CO2 från rökgasen, enligt ett pressmeddelande från Kanarieöarnas regering.

Det gaseldade kraftverket renar redan bort miljöfarliga utsläpp.

ITC har under många år odlat mikroalger för olika industriella ändamål i institutets anläggning i Pozo de Izquierdo på Gran Canaria, och produktionen är upp till två ton per år.

Liksom andra grödor använder mikroalger solljus som energikälla och CO2 som "råvara" för att skapa syre genom fotosyntes.

Foto: Endesa

Produktion och analys

Vid det gaseldade kraftverket har Endesa nu experimentell produktion av mikroalger och ett laboratorium där grödorna övervakas och biomassans kemiska sammansättning analyseras.

I en bearbetningsenhet bearbetas råvaran för att bilda biomassa i pastaform eller som fint pulver.

Biomassa från marina växter kan användas för att producera bland annat biobränslen, smörjmedel, bioplaster, biogödsel och bioföreningar med högt mervärde i livsmedel, kosmetika och andra produkttyper.

Ett av målen med projektet är att minska koldioxidavtrycket från tillverkningsprocessen.

Projektet får ekonomiskt stöd från EU.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !

Tags