Kanarieöarna stöder skärpt rökförbud utomhus

Den kanariska regeringen är övervägande positiv till den spanska regeringens planer på skärpt rökförbud utomhus i landet.

Ønsker strengere røykeforbud utendørs på Kanariøyene.

Rökning kan förbjudas på uteserveringar och många andra platser utomhus.

Förslaget innehåller bland annat ett rökförbud på uteserveringar, busshållplatser och idrottsarenor utomhus.

Kanarieöarnas regering efterlyser dock en tydligare gräns för de områden där det bör finnas rökförbud, och har också ett antal andra förslag.

Förslagen till rökplan kommer att presenteras vid ett möte i Internationella hälsorådet nästa vecka, där de kommer att diskuteras.

Det här är Kanarieöarnas invändningar, enligt nyhetsbyrån Efe, som har varit i kontakt med hälsodepartementet i frågan:

Det behövs en detaljerad ekonomisk plan som garanterar att rökplanen är genomförbar, och som anger hur resurserna fördelas i regionerna.

En mer exakt definition av gränserna för de rökfria områdena för att undvika passiv rökning, bland annat vid ingångarna till restauranger, vårdcentraler, sjukhus och skolor.

Elcigaretter, annan rökutrustning och tobaksalternativ måste likställas med tobaksprodukter för skattemässiga och juridiska ändamål.

Ett förbud mot engångsvapes (elektriska cigaretter och annan vapingutrustning) eftersom de innehåller mer mikroplaster och material som inte är biologiskt nedbrytbara och elektroniska komponenter som allvarligt kan skada miljön.

För påfyllning av e-cigaretter och andra elektroniska vejpare som kan avge nikotin rekommenderar Kanarieöarnas hälsodepartement att samma restriktioner föreskrivs på förpackningar, i reklam och försäljning som på tobak, även om refillerna inte innehåller nikotin. Detta beror på att de är en inkörsport till tobaksbruk för unga människor.

Hälsodepartementet anser också att röklagen bör regleras med en ny, nationell röklag som garanterar att det kommer att finnas en likvärdig reglering i alla regioner i landet.

En annan önskan som ska framföras är möjligheten att införa allmängiltiga förpackningar till cigaretter utan märken, färger och emblem. Tobakstillverkarna på Kanarieöarna motsätter sig denna sista punkt och hävdar att det kommer att äventyra 4500 arbetstillfällen.

I Spanien är det redan olagligt att röka inomhus på platser som är tillgängliga för allmänheten, och flera kommuner på Kanarieöarna och på andra håll i Spanien har infört rökförbud på stränderna.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !

Tags