Nio av tio hundar och katter adopterades 2023

Nio av tio hundar och katter som kom till Gran Canarias centrala djurmottagning i Arucas, Albergue de Banaderos, förra året blev adopterade.

En ny og strengere lov om dyrevelferd ble innført i Spania i 2023.

Kommer vi att få nya bostäder?

Det är en kraftig förbättring från 2022, då sex av tio hundar och katter adopterades.

Förra året kom 699 djur in till djurmottagningen , 70 procent färre än 2022, då det kom in 2358 djur.

Av dessa blev 628 bortadopterade.

Endast 14 djur som lämnades in var saknade och återförenades med sina ägare, det lägsta antalet i djurmottagningens historia.

Ny lag har gett effekt

En ny och strängare djurskyddslag infördes i Spanien 2023.

Lagen kan ha påverkat medborgarnas attityder till husdjur så att färre djur överges och de tas om hand bättre.

Dessutom har lagen inneburit att det har satts ett tak för hur många djur som får inhysas på djurförläggningen och att kommunerna är skyldiga att inrätta egna förläggningar så att den centrala förläggningen har avlastats.

Färre dödshjälpsaktioner

Antalet djur som måste avlivas minskade från 354 år 2022 till 37 år 2023.

Dessutom dog 24 djur av andra orsaker när de var inhysta på djurmottagningen.

Förbättringar på gång

Miljö- och hälsominister Raúl García har föreslagit att man ska avsätta mer resurser till förbättringar av miljön för djuren i centret, rekreationsprocedurer och hantering av djurens beteendeproblem.

Bakgrunden är att det har visat sig att vistelser på sådana här center kan vara stressande och påverka djurens mentala hälsa.

Albergue de Banaderos drivs av Gran Canarias öråd genom det statliga företaget Gesplan.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !

Tags