111 miljoner euro till jordvärmesatsning

Den 17 januari offentliggjordes ett slutligt förslag till stöd för genomförbarhetsstudier för geotermisk energi på tre Kanarieöar.

Geotermisk energi kan bli en viktig energiforsyning på Kanariøyene.

Forskare söker efter geotermisk värme på Teneriffa.

Förslaget, som är värt 111 miljoner euro, kommer från Spaniens institut för energimångfald och energihushållning (IDAE).

53 miljoner föreslås för sådana studier på La Palma, 43 miljoner på Teneriffa och 15 miljoner på Gran Canaria.

Stödet täcker hälften av kostnaderna.

Det vill säga investeringarna kommer att uppgå till 222 miljoner euro om allt går framåt.

Rapporterna från studierna kommer att innehålla en dokumentation av tekniska utvärderingar och analyser av de geotermiska resurserna baserat på resultat från försök, undersökningar och tester som genomförts.

De kommer att dokumentera styrkor och svagheter, resurser som krävs och förslag på geotermiska energiprojekt.

Minst en provborrning till ett djup av minst 1000 meter skall utföras.

Bland dem som föreslås genomföra studierna finns Repsol, Sodepal, Canopalma, Energía Bonita, Kanarieöarnas vulkanologiska institut (Involcan), Teneriffas institut för teknik och förnybar energi (ITER), Gran Canarias energiråd och vattenråden.

Förstudierna ska vara klara senast den 31 januari 2026.

Fotnot: Geotermisk energi är värme producerad och transporterad till jordskorpan genom geologiska processer i jordens inre, framför allt radioaktivt sönderfall.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.se

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !