Alla ska ha råd med en bostad

Lagen om rätten till bostad godkändes i kongressen på torsdagen och skickas vidare till Spaniens senat för vidare behandling.

Spania_kongress_møte

Omröstning i kongressen.

Resultatet blev 176 röster för, 167 emot och en som avstod från att rösta.

Det viktigaste målet är att ge tillgång till anständiga och adekvata bostäder för människor som har svårt att betala rådande marknadshyror.

Särskilt när det gäller unga och utsatta grupper.

Bostäder till priser människor har råd med måste finnas tillgängliga, och anpassas till verkligheten i städer och på landsbygden, heter det i ett pressmeddelande från kongressen.

Fler trygghetsbostäder

Lagen ska se till att det etableras betydligt fler trygghetsbostäder med överkomliga hyrespriser.

I pressade områden strävar man efter att 20 procent av bostadsutbudet långsiktigt ska vara trygghetsbostäder.

Skyddet som utsatta invånare får har ändrats.

Särskilt i vräkningsärenden där villaägarna är så kallade storägare med flera bostäder som hyrs ut.

Tak för hyreshöjning

Ett tak för hyreshöjningar (tre procent 2024) i eftersatta områden är också en del av lagen.

En nationell databas över hyresrätter och hyrespriser kommer att skapas.

Paragrafer för att säkerställa ökat skydd vid köp och uthyrning av bostad ingår också.

Köpare och hyresgäster ska ha rätt till lättillgänglig, objektiv och fullt begriplig information som ger en sann och tydlig bild av alla aspekter av bostadsobjektet och verksamheten.

Den nya lagen är indelad i fem huvudkapitel och består av 36 paragrafer, uppger kongressen i pressmeddelandet.

Syftet är att skapa en enhetlig reglering.

Den behandlar bland annat de mest väsentliga delarna av bostadspolitiken som påverkar rätten till tillgång till bostad, och andra grundlagsenliga rättigheter.

Medborgarnas rättigheter och skyldigheter regleras, både för ägande och uthyrning av bostad.

Effektiva instrument som säkerställer funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet och beboelighet måste etableras.

En ny term har införts i lagen.

Nu finns beskrivningen "stor fastighetsägare" förutom juridisk person.

Det gäller ägare till fler än tio tätortsfastigheter, eller byggnadsyta över ett fast antal kvadratmeter.

I pressade områden kan antalet fastigheter som krävs för att definieras som "storägare" minskas till fem.

Skatteincitament för personlig inkomst (IRPF) från uthyrning av bostäder är också en del av lagen.

Fastighetsskatten (IBI) kommer att ändras.

Detta händer i senaten

När lagen behandlas i senaten kan den antingen godkännas, ändringsförslag kan antas eller så kan det förkastas.

I de två sistnämnda fallen går det tillbaka till kongressen för ny debatt och slutgiltigt godkännande.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no

Bli en privat sponsor du också! Canariajournalen har valt att ha allt innehåll utanför betalväggar och finansierar sin drift med annonser och privata sponsorer, utan prenumeration eller pressstöd. Det kostar pengar att driva kvalitetsjournalistik, och du kan hjälpa oss att bli ännu bättre: Bli sponsor, Vipps eller Swish en valfri slant pengar: Vipps: 95 74 94 69. Swish: 070 2314 263. Tack på förhand för ditt stöd !