Så blir kraven för gratisbuss

Idag, onsdag, har detaljer kommit om kriterierna för gratis resor med buss och spårvagn på Kanarieöarna från och med 1 januari.

buss titsa tenerife

Buss på Teneriffa.

Systemet gäller endast för permanentboende invånare på Kanarieöarna, förregistrerade buss- eller spårvagnskort måste användas, och minst 15 resor per månad krävs.

Dessa kort gäller

Buss- och spårvagnskort som berättigar till gratis resor är kort för boende (invånare), unga, seniorer över 65 och funktionshindrade.

När befintliga kort förnyas eller fylls på efter 1 januari blir det gratis.

Efter en månad kontrolleras hur många resor som har gjorts. Om det är under 15 måste kortinnehavaren betala normalpris vid nästa förnyelse eller påfyllning.

När ett nytt kort beställs för första gången är det också gratis, men en avgift måste betalas för att aktivera kortet.

Möte i Las Palmas

Kanarieöarnas minister för offentliga arbeten, transporter och bostadsfrågor, Sebastián Franquis, kom överens om villkoren med representanter för öråden vid ett möte i Las Palmas i dag.

Ministern för transporter på Teneriffa, Enrique Arriaga, förklarade vid ett möte med örådet i måndags hur de föreställer sig att det fria systemet ska vara:

De som inte tar tillräckligt många resor för att få 100 procent rabatt på priset kan ändå få 50 procent rabatt, som det är idag, enligt Arriaga.

Han uppskattar att antalet passagerarresor kan öka med 20 procent på Teneriffa när gratisresor införs. Den kanariska regeringen å sin sida uppskattar en ökning med 5-7 procent.

Resursproblem

Fler bussar måste sättas in och fler förare anställas.

Bytet av bussar som för närvarande är i bruk skjuts upp, men i år kommer även över 45 nya bussar att installeras på Teneriffa.

År 2023 kommer det att finnas 120 bussar och 2024 och 2025 kommer det att finnas 248 fler enligt en förnyelseplan på 88 miljoner euro, enligt ministern.

Det pågår ett arbete med att anställa fler förare, men ministern medger att det kan bli problem med kvaliteten på färdtjänsten de första månaderna.

Han uppger att antalet persontransporter på Teneriffa ökar med 13 miljoner från förra året till i år, och kommer att nå 61 miljoner.

81 miljoner euro i statligt stöd

Spaniens regering har anslagit 81 miljoner euro i nästa års statsbudget till gratisbussprogrammet på Kanarieöarna.

Ledningen för bussbolagen Titsa på Teneriffa samt Guaguas Global och Guaguas Municipales på Gran Canaria har meddelat att de knappast kommer att kunna införa gratisbusssystemet med de medel de har till sitt förfogande utan att kompromissa med kvaliteten.

De påpekar att det tar månader att få nya bussar.

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no

Tags