Agüimes storsatsar på välfärden

Agüimes kommun på sydöstra Gran Canaria har avsatt var fjärde krona i budgeten för 2023 till välfärden.

 Agüimes

Utsikt mot staden Agüimes.

Budgeten är cirka 40 miljoner euro. Kommunen har drygt 32 000 invånare.

Ekonomin är solid, kommunen har inga finansiella skulder, och skattetrycket är lågt, påpekar de i ett pressmeddelande.

Offentlig service under kommunens jurisdiktion prioriteras i budgeten för 2023, som nyligen godkändes i ett extra kommunfullmäktigemöte. En summa på 11,2 miljoner euro har avsatts för detta. Pengarna ska bland annat gå till belysning, sophämtning, vatten och avlopp samt gatustädning.

2,3 miljoner euro har avsatts till socialtjänsten och 2,1 miljoner till miljön.

2,3 miljoner går till säkerhet och mobilitet. Utbildning får 1,1 miljoner.

Idrotten tillförs 2,5 miljoner euro och kulturen med 2,3 miljoner.

Nästan två miljoner ska läggas på investeringar i nya projekt och förbättringar av parker, gator och trottoarer planeras.

Fyra projekt föreslagna av boende ingår också i planerna.

2022 slutar utan skuld efter att det enda lånet, ett banklån på 2,5 miljoner euro, är återbetalat.

Kommunala skatter och avgifter, som är bland de lägsta på Kanarieöarna, ska hållas på samma nivå 2023.

Kommunal fastighetsskatt (IBI) är till exempel 0,4 procent, den lägsta nivå som är lagligt tillåten.

Cruce Arinaga
Det mesta av handeln och industrin i Agüimes finns i Arinaga. Foto: Agüimes kommun

Översättning: Thomas Nilsson thomas.nilsson@canariajournalen.no

Tags