Foreslår å la elbiler bruke bussfiler i deler av Las Palmas

Generaldirektøren for mobilitet i Las Palmas, Heriberto Dávila, har fremmet et forslag om et prøveprosjekt der elbiler skal få bruke bussfiler i bydelen Siete Palmas.

Bybuss i Las Palmas. Foto: Hugo Ryvik

Dette skal være et eksperiment som skal settes ut i livet før årsskiftet for å se hvordan det vil påvirke trafikken.

Hvis det blir vellykket, kan det utvides til andre bydeler. Kommunen ønsker å oppmuntre til bruk av elbiler i byen.

Det er i alt 15,8 kilometer med bussfiler i Las Palmas, skriver avisen Canarias 7. Disse kan i dag benyttes av drosjer, mopeder og motorsykler i tillegg til bussene.

Det er i dag bare 308 elkjøretøy registrert i Las Palmas, 60 av disse er motorsykler og mopeder.