Nesten halvparten av innbyggerne på Kanariøyene lever på fattigdomsgrensen

44,6 prosent av Kanariøyenes befolkning risikerer fattigdom eller sosial utestengelse, en større andel enn i noen andre spanske regioner, og  en kraftig forverring fra 2015, da det var 37,9 prosent.

En svært stor andel av den kanariske befolkningen har det veldig trangt økonomisk. Foto: 123RF Stock Photos

Det er hele 734.786 mennesker av en befolkning på 2.101.924.

I forhold til 2008 har andelen økt med 9,6 prosentpoeng, hvilket er den nest største økningen etter Andalucia med 10,1 prosentpoeng. Fra 2015 har den gått 6,7 prosentpoeng opp, hvilket er den største økningen i Spania.

Det viser den siste rapporten om status for fattigdom i Spania fra et europeisk nettverk for bekjempelse av fattigdom og sosial utestengelse (EAPN-ES), som ble presentert denne uken i kongressen.

Fattigdommen øker mens BNP vokser

Mens det har blitt betydelig verre på Kanariøyene, har det i Spania gått i motsatt retning, fra 28,6 prosent i 2015 til 27,9 i 2016.

Dette skjer i en periode der bruttonasjonalprodukt på Kanariøyene har hatt flere år med vekst, hvilket tyder på at befolkningen blir fattigere mens Kanariøyene blir rikere.

De gode økonomiske tidene for regionen bekreftes av at Kanariøyene har størst vekst i bruttonasjonalprodukt av regionene i Spania, minst offentlig gjeld per innbygger (3195 euro), og det faktum at Finch Ratings denne uken oppgraderte kredittverdigheten til BBB+.

Spørsmålet er hvorfor det ikke drypper på de mange mennesker med dårlig økonomi i stedet for at de blir flere og flere av dem.

13,6 prosent ekstremt fattige

13,6 prosent av befolkningen på Kanariøyene er ekstremt fattige i og med at familienes medlemmer har en inntekt som i gjennomsnitt er under 342 euro i måneden per person.

Også her har det vært en økning hvert år siden 2013, da det var 8,8 prosent. I 2008 var det 5,9 prosent. Det vil si at økningen fra 2008 er på hele 130 prosent.

54,1 prosent av pensjonsutbetalingene på Kanariøyene er så lave at de er under fattigdomsgrensen, og 10,6 prosent så lave at de er under grensen for ekstrem fattigdom.

10,8 prosent lider under alvorlig materiell mangel, opp fra 3,9 prosent i 2008.

Stort sprik mellom høy og lav inntekt

Kanariøyene ligger også dårligst an innen ulikheter i personlig økonomi.

På Kanariøyene tjener de 20 prosentene av befolkningen som har høyest inntekt 8,1 ganger så mye som de 20 prosentene som tjener minst. I 2008 tjente de rikeste 5,12 ganger mer.

I Spania tjener de 6 ganger så mye - kun i Romania og Makedonia av landene i Europa er det større forskjeller.

Sterk kritikk til regionsregjeringen

Opposisjonspartiene i det kanariske parlamentet, PSOE, Nueva Canarias, Podemos og ASGC, minus Partido Popular, ba på onsdag den kanariske regjeringen om å forklare de uholdbare fattigdomstallene på Kanariøyene.

PSOE sier i en erklæring at det er uholdbart at nesten halvparten av innbyggerne lever på fattigdomsgrensen samtidig som hotellene over hele øygruppen er fulle, flyplassene er på grensen av det de kan håndtere av trafikk, og turistantallet setter nye rekorder måned etter måned.

Regionsregjeringen mangler en plan og en forpliktelse og har ikke den minste interesse for å bekjempe fattigdom, hevder PSOE.

12,9 millioner i Spania

I Spania lever over 12,9 millioner mennesker, 27,9 prosent av befolkningen, under trusselen om fattigdom. Det er en nedgang fra 28,6 prosent i 2015 og 27,9 prosent i 2016. Det vil si 345 000 færre mennesker. I 2008 var det 22,7 prosent.

Bare seks land i Europa, alle Øst-Europeiske, har en større andel enn Spania. Den spanske regjeringen har forpliktet seg til å redusere antallet med 1,4-1,5 millioner innen utgangen av 2019, men er langt ifra målet.

I EU-landene gjelder det 119 millioner mennesker, hvilket utgjør 23 prosent av befolkningen.

Rapporten er basert på Arop-indikatoren, som tar hensyn til familienes inntekt, materielle mangler og hvor mange som er i arbeid.

Definisjoner

Definisjonen på relativ fattigdom i Spania er at familier er i minst en av de tre situasjoner:

  • Utbetalt inntekten ligger under 684 euro i måneden for enslige eller 1700 euro for en familie på fem. På Kanariøyene er det 551 euro for enslige 1368 for familier på fem.
  • Familien lider av en alvorlig mangel på midler og er derfor sent ute med å betale for bolig, har ikke råd til ferier, fjernsyn eller telefon osv.
  • Jobbmangel (mindre enn to timer jobb per dag).

Over en million mennesker i Spania (2,1 prosent) er i den situasjonen at de innfrir alle disse tre kriteriene, og er derfor i den den dårligst stilte gruppen økonomisk og sosialt.

20,6 prosent av innbyggerne på Kanariøyene ligger under den regionale fattigdomsgrensen og 35 prosent under den nasjonale. Gjennomsnittslønnen på Kanariøyene etter skatt og avgifter var 8702 euro i året og i Spania 10.708.

2,9 millioner er svært fattige

6,4 prosent av befolkningen, 2,9 millioner, er ekstremt fattige i og med at familienes medlemmer har en inntekt som i gjennomsnitt er under 342 euro i måneden per person.

Av ungdom mellom 16 og 29 år er 37,6 prosent i fattigdomsgruppen, 31,7 prosent er barn, mens det er færrest blant de over 65: 14,4 prosent. For ungdom og eldre har det blitt flere siden 2015, mens det har blitt færre barn.

Andelen er betydelig større blant familier med barn enn familier med kun voksne. Over halvparten av familier som består av enslige mødre med barn er i fattigdomsgruppen.

Selv blant folk som er i betalt arbeid er det 14,1 prosent som sliter med økonomien i den grad at de er i risikogruppen for fattigdom.

Tags