Ulovlig bruk av gift tar livet av dyr på Gran Canaria

Guardia Civils flora- og faunapoliti, Seprona, har i en aksjon identifisert 12 personer som ulovlig har brukt gift ute i naturen på Gran Canaria.

Guardia Civil har aksjonert mot ulovlig bruk av gift i naturen på Gran Canaria. Foto: Hugo Ryvik

Sammen med miljørådet på Gran Canaria gjennomførte Seprona i juni aksjon Antitox V.

En død katt med gift i kroppen ble funnet i Tejeda i et område hvor det dyrkes korn, nær et jaktområde og en sti som blir brukt av husdyr.

Inspeksjoner førte til at de tolv personene som har brukt gift ulovlig ble identifisert.

Strafferammen er fra fire måneder til to års fengsel og bøter. I tillegg kan retten til å jakte og fiske bli inndratt i fra ett til tre år, skriver Guardia Civil i en pressemelding.

Giftige plantevernmidler

En obduksjon avslørte at katten hadde spor av virkestoff i plantevernmiddel, methiocarb og korfyrifos, i kroppen.

Utlegging av slik gift medfører stor fare for ville dyr og fugler, og hvert år dør dusinvis av utryddingstruede arter som har fått gift i seg. Det er særlig hauker, tårnfalk, ugler og ravn som er utsatt.

Seprona og øyrådet på Gran Canaria har gjennomført flere aksjoner siden 2013 for å få slutt på ulovlig utlegging av gift.

Hunder og katter forgiftet

Tidligere i år døde flere hunder og katter av forgiftning i Agüimes på Gran Canaria, og folk har rapportert til Canariajournalen at det er blitt lagt ut gift som til forveksling ser ut som godterier i gatene i Arinaga.

EU innførte i juli 2014 nye restriksjoner for bruk av methiocarb, som blir ansett å være en høy risiko for fugler, pattedyr og leddyr.

Klorpyrifos er forbudt i blant annet Norge og Sverige, men tillatt i enkelte EU-land.