Slagrammet nordmann avvist av legesenter i Puerto Rico

Egil Hofgård (64) fra Nittedal hadde reiseforsikringen i orden da han oppsøkte det private legesenteret Atlantic Clinic i Puerto Rico på Gran Canaria med klare indikasjoner på hjerneslag. Likevel ble han avvist.

Egil Hofgård ble først hjemsendt fra et offentlig sykehus. Dagen etter var han dårligere, men ble avvist på Atlantic Clinic, deretter undersøkt etter litt om og men på Clinica Scandinavia , og til slutt behandlet på Clinica Roca. I mellomtiden var han blitt enda dårligere, hvilket forskjellene på signaturene han skrev om formiddagen og ettermiddagen viser. Foto: Privat

Hofgård ble rammet av slag 24. januar da han gikk tur på en øde sti i fjellet sørvest på Gran Canaria sammen med kameraten Magne Holestøl.

Han ble fraktet i legehelikopter til det offentlige sykehuset Dr. Negrin i Las Palmas.

Der ble det tatt computertomografi (CT) på ham, men legene fant ikke indikasjoner på slag, og skrev ham ut igjen.

Godtok ikke forsikringsbeviset

Hofgård dro hjem, men dagen etter var tilstanden forverret. Han oppsøkte da legesenteret Atlantic Clinic i Puerto Rico.

Der ville de ikke undersøke ham fordi de ikke godtok reiseforsikringen hans.

Hofgård og hans kone Runa Hofgård måtte dermed finne seg i å oppsøke et annet legesenter i Puerto Rico, Clinica Scandinavia.

Der godtok de heller ikke kun forsikringsbeviset uten videre, slik de burde gjøre, men krevde i tillegg bevis for at forsikringen var betalt før de startet undersøkelsen.

Sykehuset ville også ha betalingsbekreftelse

Etter undersøkelsen rekvirerte Clinica Scandinavia umiddelbar innleggelse på det private sykehuset Clinica Roca i San Agustín, som er godt rustet til å behandle slagpasienter, og ambulansetransport.

Da han endelig kom fram dit, måtte Hofgård vente på behandling fordi sykehuset også krevde en bekreftelse fra forsikringsselskapet på at forsikringen var betalt – det holdt ikke å legge frem forsikringsbeviset.

– Jeg var temmelig syk da jeg kom inn til Clinica Roca. Jeg kunne ikke løfte armen og hadde ikke stemme. Antagelig fikk jeg et nytt slag i sykebilen på vei fra Puerto Rico, sier han til Canariajournalen.no.

Forstår ikke hvorfor

Hofgård synes det er vanskelig å forstå både at forsikringsbeviset ble avvist på det første helsesenteret, og at han ikke fikk skikkelig behandling med en gang han var innskrevet på Clinica Roca.

Særlig siden reiseforsikringen, som var tegnet hos Frende, var i orden.

– Jeg kan bevise at jeg var blitt vesentlig dårligere etter at jeg reiste fra Puerto Rico. Da jeg registrerte meg på Clinica Scandinavia var signaturen min som normalt, men underskriften på Clinica Roca er bare kråketær. Det var så vidt jeg klarte å skrive, sier han.

Forsinkelsene kan ha forverret skadene Hofgård fikk av slaget. Han mener også at han fikk et nytt slag etter at han ble innlagt på Clinica Roca.

I dag sitter han hjemme i Nittedal med taleproblemer, lammelser i høyre arm, dårlig balanse og problemer med svelget.

Vurderer å gå til rettssak

Hofgård er også rasende på hvordan Dr. Negrin-sykehuset håndterte ham, og kan ikke forstå at legene der ikke oppdaget hjerneslaget.

– Jeg forklarte at jeg hadde fått slag tre ganger rett etter hverandre oppe på fjellet, og hadde tydelige symptomer. De burde ha startet behandling med en gang i stedet for å skrive meg ut.

Nå vurderer Hofgård å saksøke Dr. Negrin-sykehuset.

–  Kanskje Clínica Roca også, sier han på telefonen fra Nittedal.

MRI dagen etter

Legene på Clínica Roca utførte innledende undersøkelser og CT samme dag som han kom til sykehuset, og la Hofgård inn til observasjon og nye undersøkelser.

Først dagen etter ble det utført magnettomografi (MRI), og diagnosen hjerneslag ble stilt.

– De skulle tatt magnettomografi med en gang etter CT-en, som viste spor etter blodpropper i hjernen, sier Hofgård.

30. januar ble Egil Hofgård utskrevet fra sykehuset, og begynte på opptreningen.

Skulle ikke blitt avvist

Kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i forsikringsselskapet Frende ser ingen grunn til at Hofgård skulle bli avvist på Atlantic Clinic.

– Tvert imot, et slagtilfelle burde bli tatt hånd om umiddelbart. Det er heller ikke vanlig å måtte vise kvittering for betalt forsikring. Det vanlige er å fremvise sitt reiseforsikringskort, eller enkelt fortelle hvor man er forsikret, sier hun.

Behandler kan da døgnet rundt kontakte Frende, og i akutte tilfeller som dette vil det stilles behandlingsgaranti umiddelbart, ifølge Slettemoen.

Hun understreker at Frende er svært opptatt av at klinikker og sykehus de samarbeider med har høy standard. Det hender at sykehus, klinikker eller behandlere svartelistes dersom det avdekkes kritikkverdige forhold.

Har ikke hatt problemer før

Frende bruker Falck Global Assistance (FGA) til å assistere sine kunder under reiser. Medisinsk direktør Thy Trock Andresen hos FGA beklager den meget alvorlige situasjonen som pasienten har vært igjennom.

– Falck har et mangeårig samarbeide med klinikkene på Kanariøyene, og har ikke tidligere hatt problemer med avvisning av pasienter, skriver han i en epost til Canariajournalen.no.

Skjerpet inn prosedyrer

Andresen hevder at FGA har vært i kontakt med både Atlantic Clinic og Clinica Scandinavia og innskjerpet de gjeldende prosedyrene slik at lignende episoder kan unngås i fremtiden.

– Begge klinikkene har forsikret oss om at de ønsker å samarbeide med FGA, og at de vil følge våre prosedyrer slik at ingen pasienter blir avvist eller bedt om noe ekstra bevis på disse stedene.

Med Clinica Roca har FGA hatt et godt samarbeide i mange år, hevder Andersen, og han anbefaler trygt forsikrede å bruke dette sykehuset. 

Viser til problemer med FGA

Jonna Jarvinen, sekretær ved Atlantic Clinic, hevder at de har avvist pasienter som er forsikret hos Frende/FGA fordi de har hatt problemer med oppgjør for behandlingene ved flere tilfeller i 2014. Problemene skal ha vært knyttet til FGA.

– Etter å pratet med FGA, godtar vi nå inntil videre deres kunder, så får vi se hvordan det går videre fremover, sier hun til Canariajournalen.no.

I akutte tilfeller vil Atlantic  Clinic likevel ta pasienter inn til behandling, selv i tilfeller hvor forsikringen ikke blir godtatt. Dette blir vurdert i hvert enkelt tilfelle, sier Jarvinen.

De må da søke om å få refundert kostnadene fra sitt forsikringsselskap.

Svingende kvalitet i Spania

På spørsmål om hva de foretar seg overfor det offentlige sykehuset Dr. Negrin, svarer Andresen at FGA opplever at servicen i det offentlige helsevesenet i Spania kan være av svingende kvalitet.

– Det er et problem som vi i FGA selvfølgelig er oppmerksom på, men dessverre ikke har noen innflytelse på.

Han viser til at FGA har et stort nettverk av sykehus og klinikker som de løpende kvalitetstester.

– Vi vil jo gjerne ha så mange forsikringstakere på gode klinikker og sykehus som mulig med en gang.

Hvis du blir utsatt for dårlig behandling, anbefaler Andresen at du kontakter FGA så raskt så mulig slik at de får mulighet til å henvise til et bedre sykehus. Enda bedre er det hvis du har muligheten til å kontakte FGA i forkant.

Mangler dokumentasjon

– FGA vil allikevel gjerne understreke at vi i denne saken ikke har noen dokumentasjon som hverken kan avkrefte eller bekrefte at sykehuset Dr. Negrin ikke har levd opp til gjeldende medisinske standarder, understreker Andresen.

En medisinsk ekspert hos FGA har gått gjennom saken, ifølge Andresen, men selskapet har ikke mulighet til å gå gjennom journalen fra Dr. Negrin fordi de først ble kontaktet dagen etter undersøkelsen på dette sykehuset.

Rapporter viser forløpet

FGA har hentet inn rapporter fra Clinica Scandinavia og Clinica Roca. Rapporten fra Clinica Roca sier, ifølge FGA, at CT-skanningen som ble gjort på Hofgård 25. januar ikke viste blødning, men tegn på flere små blodpropper.

Videre at Hofgårds tilstand forverret seg under oppholdet, og at det ble besluttet å legge ham inn til observasjon og fornyet MRI-skanning neste dag.

MRI-skanningen bekreftet funnet av blodproppene, og Hofgård ble satt på en blodplatehemmende behandling.

FGAs vurdering er at fra de ble kontaktet i saken, er Hofgård blitt behandlet korrekt og helt i overensstemmelse med alminnelig, anerkjent faglig standard.

Ekstratjeneste

Andresen forteller at Frende har forsøkt å hjelpe Hofgård med juridiske aspekter ved saken i ettertid, som en ekstraservice, selv om dette egentlig ikke er dekket av forsikringen..

Dersom forsikringstakere opplever å bli avvist eller krevd ekstra bevis på at forsikringen er betalt, uansett hvor de er i verden, er det viktig at de kontakter FGA, bemerker han. FGA kan henvise til gode klinikker og sykehus hvor forsikringen vil bli akseptert. 

– Svært ofte kan vi også løse problemet på direkten med klinikken, men det vil alltids forekomme klinikker og sykehus som ikke vil samarbeide, som bare vil ha kontanter, eller som ikke er av god medisinsk kvalitet. 

Gjennomfører inspeksjoner

Frem mot sommersesongen har FGA planlagt inspeksjonsturer i Spania for at sikre kvalitet og prosedyrer hos klinikker, sykehus og andre samarbeidspartnere.

Sykdom på reise sto for 25 prosent av skadene på reiseforsikring i Frende i 2014. FGA håndterer 100 000 saker hvert år.

De siste ti årene har antallet sykdomsskader økt med 185 prosent, ifølge tall fra Finans Norge. Erstatningsutbetalingen har økt med 300 prosent.  

Kjenner ikke lignende tilfeller

Sykepleier Mari Holmslien i Europeiske Reiseforsikring kjenner seg ikke igjen i det Hofgård har vårt utsatt for. Hun peker på at kontoret deres i Spania, Euro Center Spain, har et stort nettverk og kjenner til de fleste helseleverandører.

– Hvis klinikken avviser et forsikringskort, er nok dette fordi klinikken av ulike grunner ikke brukes av forsikringsselskapene. Dette kan det være mange årsaker til.

Konsesjonsmangel

En av årsakene kan være at de ikke driver lovlig i forhold til spansk lovgivning.

 – Det hender at klinikker og sykehus ikke har konsesjoner til alt de tilbyr av helsetjenester, sier Holmslien.

En annen årsak kan være at de ikke driver sin praksis etter de etiske og moralske retningslinjer som må være et minimum for at Europeiske Reiseforsikring skal kunne samarbeide.

Det kan også være at prisene er så høye i forhold til hva som er normal markedspris at Europeiske Reiseforsikring ikke ønsker et samarbeid med dem.

Holmslien forteller at det fins problemer med reiseforsikring i forhold til helseklinikker, sykehus og leger noen steder, men ikke bare i Spania. 

Her fikk Hofgård behandling

Det private sykehuset Clinica Roca i San Agustin startet behandingen av Egil Hofgård 26. januar, dagen etter at han ble innskrevet, og to dager etter at han ble rammet av hjerneslag. Foto: Hugo Ryvik

Tags