Dyp misnøye med kanarisk lovutkast for utleie av ferieboliger

I dag skal regionsregjeringen på Kanariøyene ha klart et lovutkast for regulering av utleie av private boliger til ferieboliger for turister. Dette er i dag ikke regulert av myndighetene, og er i mange tilfeller ulovlig. Boligeierne synes  lovutkastet blir for strengt.

Potensielle utleiere av privatboliger som ferieboliger er misfornøyde med flere punkter i et lovutkast som skal regulere slik utleievirksomhet. Illustrasjonsfoto: Hugo Ryvik

Utleierforeningen Ascav var tidligere i november i et møte med myndighetene der de fikk gi innspill til lovutkastet. Foreningen er langt ifra fornøyd.

Utkastet som foreningens representanter fikk forelagt innebærer blant annet forbud mot utleie av kun ett rom, og mot «bed and breakfast», overnatting med frokost.

Det krever også at eierne av andre boliger som ligger i samme bofellesskap må gi samtykke før en boenhet kan leies ut.

Alle disse tingene er Ascav svært misfornøyd med.

Problemer for udokumenterte boliger

Dessuten kreves det av boligene som skal leies ut er godkjente og registrerte i eiendomsregisteret, og dermed dokumentert lovlige for å kunne søke om utleielisens, noe som vil sette stopp for utleie av for eksempel huleboliger i Artenara på Gran Canaria.

Lovutkastet tilsier at alle som skal leie ut til turister må søke om lisens til dette fra myndighetene, betale skatt og avgifter på utleien, og innfri regler for innskriving av gjester, brannsikkerhet, rømningsveier med mer.

Foreslår alternativ lovtekst

Ascav mener at en forhåndsgodkjenning av de andre boligeierne i bofellesskapene kan åpne for at utleie kan bli blokkert på usaklig grunnlag. Det er nok at en av boligeierne setter seg på bakbena.

Foreningen mener dessuten at det vil bryte med spansk og europeisk lov, og foreslår at et eventuelt utleieforbud i stedet skal nedfelles i statuttene for bofellesskapene. Dette har viseturistministeren, Ricardo Fernández de la Puente Armas, lovet å vurdere.

Ascav også har fremmet et alternativ for udokumenterte boliger: Å la boligeierne søke om sertifisering av boligen fra en kvalifisert fagmann. Dette er imidlertid de kanariske myndighetene uvillige til å gå inn på.

Foreningen har kunngjort at den skal rapportere om lovutkastet i et forum 15. desember.

Over 50 000 utleiere

Ferieboliger som småfirmaer og private leier ut på Kanariøyene, og som ikke er regulert av myndighetene, omfatter mellom 50 000 og 60 000 enheter. Ulovlig utleie kan bli straffet med bøter på opptil 60 000 euro.

Mange kanariske familier har slik utleie som en viktig inntektskilde. En hel del nordmenn og andre utlendinger som eier boliger på Kanariøyene er også berørt av utleieforbudet.

Utleie av privete ferieboliger er i sterk vekst over store deler av verden, godt hjulpet av utleieportaler som Booking.com og Airbnb.com.

Tags