Gran Canaria-forskere har fått patent for å lage mat fra alger

Teknologiinstituttet ITC på Gran Canaria er blant de første som har fått patent på å utvikle mikroalger til mat.

Hos ITC på Gran Canaria blir det dyrket mikroalger som blir utviklet til råvarer for medisin, mat og drivstoff. Foto: Hugo Ryvik

Det er snakk om å ta ut mer av potensialet i mikroalgene for å bruke denne havets biomasse til å lage mat i store volumer, skriver ITC i en pressemelding.

Mikroalger er i dag brukt som råvarer til farmasøytisk industri, og matindustrien er et gryende marked.

Nye typer matprodukter som er under utvikling, såkalt "functional food", er et område der alger kan spille en viktig rolle.

De siste fem årene her det tatt en rekke initiativ rundt omkring i verden for å dyrke mikroalger som råvare til biodrivstoff og avløpsrensing.

Bruk av alger til mat er fortsatt i en tidlig utviklingsfase.

På Gran Canaria finnes Spanias nasjonale algebank. Hos ITC, som ligger langt framme på området, fins det et anlegg der alger bli dyrket.

 Aztekerne skal ha brukt alger i matdietten sin i byen Tenochtitlán.

Fremtidens mat

I denne fryseren hos ITC ligger det flere varianter av alger som er beregnet på bruk i mat. Foto: Hugo Ryvik.