Med bil og båt til Gran Canaria

De som ikke vil fly, kan ta seg til Gran Canaria fra Skandinavia med bil eller tog og båt.

Det finnes alternative ferjeruter for å ta seg med bil og båt til Gran Canaria og andre Kanariøyer. Foto: Hugo Ryvik

Av: redaksjonen redaksjonen@canariajournalen.no

Et alternativ mange velger er å kjøre bil gjennom Europa til Cadiz eller Huelva sør i Spania, og ta ferge videre til Gran Canaria. Kjørelengden avhenger av hvilken rute du velger, regn med  cirka 4000 kilometer fra Sør-Sverige og Sør-Norge.

Tidligere var det også en fergerute fra Portimão sør i Portugal via Madeira til Kanariøyene, men denne ble stoppet i februar 2012.

Disse havnebyene kan også nås via jernbanenett og bussnett i Europa.

En så lang reise med bil og båt vil naturlig nok koste en hel del. Minst 15 000 – 20 000 kroner i direkte kostnader til drivstoff, ferger, bomavgifter, overnatting og mat underveis.

I tillegg kommer kostnadene for slitasje på bil og dekk, og en økt kilometerstand, noe som øker verditapet for bilen.

Disse indirekte kostnadene kan fort komme opp i over 10 000 kroner for en bilreise tur/retur til Kanariøyene.

Bil på tog

Hvis du ikke liker å kjøre så langt, kan du sette bilen på tog deler av reisestrekningen fra Nord-Tyskland og langt nedover i Europa.

For eksempel til Narbonne i Frankrike, like nord for grensen til Spania.

Du og dine medreisende kan ha sovekupeplass på samme tog. Du kan velge mellom en eller flere strekninger.

Dette er ingen billig, men en svært behagelig måte å reise på. Bil pluss fører koster per 2010 fra 99 euro per strekning. Tillegg per person over seks år er fra 60 euro per strekning.

Da har du overnattingen med på kjøpet, så det kan være verd å regne på i forhold til kostnadene med å kjøre hele veien.

Ikke lenger mulig via Afrika

I november 2010 åpnet Naviera Armas en fergeforbindelse mellom Gran Canaria og Vest-Sahara.

I tillegg har FRS en fergeforbindelse mellom Tarifa i Spania og Tangier i Marokko. Dermed kunne du ta deg med bil og båt til og fra Gran Canaria via Marokko.

Men denne fergeruta ble dessverre nedlagt allerede i februar 2011.

Vær oppmerksom på at du ikke kan ha en utenlandsk registrert bil mer enn seks måneder i strekk på Kanariøyene (ifølge den norske bilorganisasjonen NAF) før den må importeres og omregistreres. Da påløper toll og avgifter, noe som kan bli en kostbar affære.