Tolv prosent av lønnsmottagerne lever på minstelønn

Nesten 87 000 lønnsmottakerne på Kanariøyene betales minstelønn.

Ung kvinne planter på terrasse

Illustrasjonsfoto

Det utgjør 12,3 prosent av det totale antallet lønnsmottakere, ifølge tall fra sosialdepartementet.

Det største antallet er kvinner i tjenesteyrker og landbruket.

Minstelønn (SMI) er fastsatt ved lov.

Den er i år fastsatt til 1080 euro per måned, med 14 utbetalinger i året (ekstra utbetalinger sommer og jul).

Det vil si at minimum årslønn er 15 120 euro brutto før skattefradrag.

De siste fem årene har minstelønnen blitt løftet med 47 prosent fra 735 euro.

2,4 millioner lønnsmottakere i Spania betales minstelønn, 14,5 prosent av det totale antallet.

Tags