71 gårdsbruk får støtte til installasjon av solceller

Én million euro blir fordelt på 71 gårdsbruk på Gran Canaria for å dekke 60 prosent av kostnadene med å installere solceller.

Tomatmarker i La Aldea.

Tomatmarker i La Aldea. 

Målet er å hjelpe gårdsbrukene til å redusere driftskostnadene, skriver øyrådet i en pressemelding.

Hvert gårdsbruk får mellom 4476 og 24 000 euro i støtte.

De samlede installasjonskostnadene er 1 666 612 euro, og øyrådet bidrar med cirka en million euro.

Utslippene av CO2 blir redusert med 1377 tonn per år når solcellepanelene er satt i drift.

Det er Gran Canarias råd for selvforsyning av mat som skal distribuere pengestøtten.

17 søknader om støtte ble avslått fordi kriteriene ikke ble innfridd, og 31 søknader ble trukket tilbake.

Tags