Ny studie påviser muligheter for jordvarme på Gran Canaria

Et potensial for utnyttelse av dyp, geotermisk energi er påvist i en ny studie fra det vulkanologiske instituttet på Kanariøyene, Involcan.

Bandama Gran Canaria

Bandama-krateret på Gran Canaria er 1000 meter bredt og 170 meter dypt.

Interessante geologiske strukturer er funnet som kan være av interesse i konteksten av geotermisk utforsking, konkluderer forskerne.

Det vil si utforsking av potensialet for å utnytte jordvarme som fornybar energikilde, sagt på en mer folkelig måte.

Resultatene fra studien samsvarer med et potensial som tidligere er påvist med en annen metode.

Seismisk støy

Forskerne har gjennom fem år utviklet et program for seismisk støy-tomografi. Dette er en metode som ikke er brukt tidligere på Kanariøyene for dette formålet, står det i en rapport som er publisert i den vitenskapelige journalen Geothermics.

Jorden vibrerer konstant på grunn av været, bølger på havene og menneskelig aktivitet. Denne småskalavibrasjonen kaller seismologene seismisk støy.

Tomografi-metoden gjør det mulig å studere i detalj strukturen til jordskorpen uten behov for jordskjelv eller kunstige aktive kilder.

Involcan-forskerne har samarbeidet med forskere fra universitetet i Grenoble, Frankrike, universitetet i Barcelona og Complutense-universitetet i Madrid.

Forskere i arbeid. Foto: Iter
Forskere i arbeid. Foto: Iter

Videre undersøkelser nødvendig

Forskerne anser at det må gjøres mer geofysisk utforskning på hele øya for å karakterisere jordvarmepotensialet på Gran Canaria, og detaljerte studier i områder som ser ut til å ha det høyeste potensial.

I studiene er det hentet data fra to fast installerte og 28 midlertidig installerte sensorer.

2000 år siden siste utbrudd

Den vulkanske aktiviteten på Gran Canaria startet for 14,5 millioner år siden.

Det har vært 24 vulkanutbrudd på øya de siste 11 000 årene, og det siste utbruddet kom for cirka 2000 år siden i Bandama nord på øya.

Geotermisk energi, jordvarme, er energi som finnes lagret i Jorden i form av varme.

Vanligvis stiger temperaturen 20-40 grader per kilometer nedover i grunnen.

På grunn av jordvarmen har grunnvannet på dybder over 3000 meter ofte en temperatur på over 100 grader.

For å kunne utnytte geotermisk energi, må bergartene som inneholder varmt vann være porøse og permeable.

H1, H2, L1, L2, L3 markerer områder med mulig geotermisk energi. Illustrasjon er fra forskernes studie. 
Illustrasjon: Involcan
H1, H2, L1, L2, L3 markerer områder med mulig geotermisk energi. Illustrasjonen er fra forskernes studie.
Illustrasjon: Involcan

Oppvarming og strøm

Jordvarme kan brukes til oppvarming eller til å produsere elektrisk strøm av vanndampen fra borehullene.

Dett blir gjort blant annet i vulkansk aktive områder i Italia, New Zealand, Japan, Island, Mexico og USA.

Anleggene kan ikke være særlig store på grunn av risikoen for jordskjelv og vulkanutbrudd i disse områdene.

Geotermisk energi er i svært liten grad utnyttet på Kanariøyene. De siste årene er det gjort flere geofysiske og geotermiske studier om utnytting av jordvarme.

Studiene har vært samfinansiert av øyrådet på Gran Canaria, departementet for forskning og innovasjon og Involcan.