Ny avtale om lønnsløft for hotell- og restaurantbransjen

Lønnsnivået i hotell- og restaurantbransjen skal økes med 10,2 prosent frem til 2025 i Las Palmas provins.

ølkran tappekran

Illustrasjonsfoto

Hotellenes arbeidsgiverforing i Las Palmas og fagforeningene CCOO og UGT signerte denne uken en foreløpig kollektivavtale om lønnsutviklingen for over 65 000 arbeidere i provinsen, som består av Kanariøyene Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote.

Avtalen må ratifiseres på de tre øyene før den endelige avtalen er klar.

Lønnsnivået skal økes med 3 prosent i 2022, og 2,5 prosent i 2023, 2024 og 2025, ifølge avtalen, skriver fagforeningene i en felles pressemelding.

Et annen del av avtalen er en minimumsvarighet på ni måneder for tidsbegrensede ansettelser for at de ansatte skal få rett på arbeidsledighetstrygd.

Dessuten at arbeidsgiverne ikke går over til å leie inn arbeidskraft midlertidig i inaktive perioder.

Avtalen har også med at det skal være minimum to timer hvile mellom skiftene på dager der skiftene er delt i to, hvilket er vanlig for siestastengte serveringssteder.

Dessuten at ansatte som ikke jobber sammenhengende skal inkluderes i den årlige ferieplanleggingen, uten at arbeidsgiveren kobler ferieperioden med periodene arbeidstakerne ikke jobber.

Vilkårene for ansatte med midlertidig funksjonshemming ved onkologiske sykdommer forbedres.

Fagforeningene har ikke fått gjennomslag for alle krav i forhandlingene, påpeker de i pressemeldingen.

Tags