Setter inn nye tiltak mot de mange selvmordene på Kanariøyene

208 mennesker tok sitt eget liv på Kanariøyene i 2020, viser de siste, tilgjengelige tallene fra statistikkinstituttet Istac.

mann foran vindu

Selvmord er den største årsaken til brå og uventede dødsfall på Kanariøyene.

I 2020 tok 9,56 av 100 000 innbyggere sitt eget liv.

Nå tas det nye grep for å redusere selvmordsrisikoen.

Helsemyndighetene forbereder en intervensjonsprotokoll for selvmordsrisiko i utdanningssektoren.

Dette er en del av et program for å forebygge selvmord i helsedepartementets plan for mental helse.

Målet med tiltaket er både å forhindre selvmord, og å få frem verktøy som gir en rask respons når det er fare for selvmord, skriver den kanariske regjeringen i en pressemelding.

Et av tiltakene er å sette inn psykologer i primærhelsetjenesten. En pleieprotokoll for pasienter med selvmordsrisiko blir i tillegg etablert.

Representanter fra mentalhelsetjenesten, folkehelsetjenesten, primærhelsetjenesten, utdanningssektoren, og sosialsektoren har bidratt til å utforme den nye protokollen.

I Spania totalt var selvmordsraten i 2020 på 10,33 selvmord per 100 000 innbyggere.

Det var tre ganger så mange menn som kvinner som tok sitt eget liv.

Selvmordsraten var høyest blant mennesker over 79 år. For denne gruppen var det 17,7 selvmord per 100 000 innbyggere.

Deretter følger aldersgruppen 70-79 med 16,8 selvmord per 100 000 innbyggere.

I mai i år ble en døgnåpen hjelpetelefon for å forebygge selvmord opprettet, 024, hvor mennesker med selvmordstanker, pårørende og andre kan ringe inn.

Opplæring av profesjonelle helsearbeidere har pågått i 2021 og 2022, og fortsetter utover i året.

10. september er det verdens dag for forebygging av selvmord.

Tags