Arbeidsledigheten har falt til det laveste nivået på 14 år

193 742 mennesker var registrert som arbeidsløse på Kanariøyene ved utgangen av mai, det laveste antallet siden 2008.

Selv om arbeidsledigheten går ned, kan ikke alle arbeidstakere glede seg over en fast ansettelse. Foto: OlegBaliuk

I april falt antallet ledige for første gang på 14 år til under 200 000 personer, og i mai har det vært en ytterligere nedgang.

Arbeidsledigheten falt med 5249 mennesker, 2,6 prosent, fra april til mai, viser tall publisert torsdag av arbeids- og sosialdepartementet.

Fra mai i fjor til mai i år var det en reduksjon på 83 675 arbeidsledige, hvilket utgjør et fall på 30,2 prosent.

Ledigheten er likevel svært høy, til tross for nedgangen, og ligger på litt under 20 prosent.

110 152 av de arbeidsledige er kvinner, og 83 590 er menn.

I tjenestesektoren har det blitt 3256 færre arbeidsledige fra april til mai.

I denne sektoren er det 147 630 arbeidsledige.

Reduksjonen for personer som ikke har vært i jobb tidligere er 1175, og har gått ned til 15 624 arbeidsledige.

Byggesektoren hadde en nedgang på 651 til 18 586 arbeidsledige

Industrisektoren falt med 141 til 7676 ledige.

Landbrukssektoren falt med 16 til 4 226 ledige.

59 723 arbeidskontrakter ble inngått i mai, ned 2,9 prosent.

Sammenlignet med mai i fjor, har antallet kontrakter økt med 19 804, hvilket er 49,6 prosent flere.

30 219 av kontraktene som ble inngått i mai er faste ansettelser, 2416 færre enn i april (-7,4 prosent).

29 504 er midlertidige ansettelser, opp 660 (2,3 prosent) fra april.

I Spania totalt gikk antallet arbeidsledige ned med 99 512 personer fra april til mai, hvilket er 3,3 prosent.

For første gang siden 2008 er det under tre millioner registrerte arbeidsledige i Spania.

Arbeidsledigheten falt i alle de spanske regionene 2021, prosentmessig mest på Balearene, fulgt av Kanariøyene og Catalonia.

Tags