90 prosent av Gran Canarias jordsmonn står i fare for å tørke ut

Størstedelen av jordsmonnet på Gran Canaria har høy risiko for ørkendannelse. Den menneskelige aktiviteten og variasjonene i klimaet sies å spille en større rolle i denne utviklingen.

Øyrådet på Gran Canaria skriver i en pressemelding at 90 prosent av jordsmonnet på Gran Canaria har høy risiko for ørkendannelse. Samlet sett har de tre øyene i Las Palmas-provinsen (Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote) en risiko på 97 prosent, ifølge det nasjonale aksjonsprogrammet mot ørkenspredning fra departementet for økologisk overgang.

Den 17. juni var verdens dag for å bekjempe ørkenspredning og tørke, som ifølge forskere hovedsakelig er forårsaket av menneskelig aktivitet og klimaforandringer. Merkedagen ble til for å skape oppmerksomhet rundt problemet med ørkenspredning, hva som forårsaker det, og hvilke tiltak som kan forhindre dette.

Ørkenspredning er et problem som truer alle tørre områder i verden. Økosystemene i disse tørre områdene, som utgjør en tredjedel av jordas landområder, er veldig sårbare, og er derfor veldig utsatte for ytre påvirkning, slik som menneskelig aktivitet og variasjoner i klimaet. I tillegg til dette har også fattigdom, politisk ustabilitet, overbeiting, dårlig vanningspraksis og avskoging negativ innvirkning på jordkvaliteten.

Prosjektet The Green Link er et samarbeidsprosjekt bestående av 6 testområder plassert på ulike utsatte steder rundt i verden. Et av disse områdene ligger på Gran Canaria, i Nasjonalparken Parque Rural de El Nublo, en del av biosfærereservatet på Gran Canaria. Reservatet dekker en tredjedel av øya, inkludert alle kommunene i Tejeda, og hele området ligger over 300 m.o.h.

Prosjektet består av å plante utsatte arter, og plassere ut et spesielt vanningssystem, såkalte kokonger, rundt hvert tre eller plante, for å kunne forske på og forbedre de ulike artenes overlevelsesevne, med og uten kunstig tilførsel av vann. Kokongene ble i utgangspunktet fylt kun en gang ved planting, men resultatene var lite tilfredsstillende. Ved å fylle kokongene hver sjette måned så man derimot en stor økning i antall overlevende planter.

Allerede i 2009 ble det forsøkt å plante nye områder ved hjelp av tradisjonelle plantemetoder for å hindre ørkenspredning. Dette ga en overlevelsesevne på 15 prosent, i motsetning til bruk av kokonger som har vist å kunne gi en overlevelsesevne på opp imot 85 prosent på enkelte plantearter. Dette prosjektet blir også spesielt viktig for å kunne plante nye trær i områdene som har blitt utsatt for skogbrann.

Skogsområder er hjem til mer enn 80 prosent av alle jordens landlevende arter av dyr, planter og insekter. På verdensbasis rommer skogsområder mer enn 80 000 treslag. Mindre enn en prosent av disse er studert for mulig bruk. Tapet av biologisk mangfold regnes som en av årsakene til utbrudd av sykdom og epidemier.