Ombudsmannen forsvarer fastboende i omgjorte turistleiligheter

Ombudsmannen ber om en endring av lovverket som begrenser fri bruk av leiligheter i bygninger og områder som er regulert til turisme på Kanariøyene

Loven forbyr faste boliger i områder som er regulert til turisme på Kanariøyene. Foto: EgilRyvik

Med dagens lovverk er det ikke tillatt med fastboende på slike steder, men mange eldre turistanlegg er delvis eller helt gjort om til faste boliger og solgt til private opp gjennom årene.

Ombudsmann Francisco Fernández Marugán skriver i et brev til en organisasjon for folk som er påvirket av turismeloven (PALT) at leilighetenes eiere må få disponere disse fritt slik de selv ønsker.

Loven som regulerer utleie av ferieboliger er fra mai 2015 og er sterkt kritisert.

En ny utgave av loven har vært under utarbeiding av departementet for turisme, industri og handel i snart fire år, men foreligger ennå ikke.

PALT har gitt myndigehetene en rekke anbefalinger til hvordan loven kan utformes, hvilket de formidler fortløpende på sine nettsider.

En av anbefalingene er å fjerne begrensninger som gjør at eierne ikke kan benytte sine leiligheter slik de selv ønsker.

PALT-president Blas Padrón kunngjorde på søndag i en melding at Ombudsmannens avgjørelse sprenger Kanariøyenes turismelovgivning.

Det viser til at paragrafer i loven går imot innbyggernes grunnleggende rettigheter som er nedfelt i grunnloven.

PALT krever at disse paragrafen endres slik at de respekterer eiendomsretten og friheten til å drive forretning.

Begrunnelsen for begrensinger av fri bruk i turismeområder er blant annet et potensielt kvalitetstap for reisemålet som kan oppstå når turister og fastboende blandes sammen i ferieboliger og faste boliger.

Tags