Timeshare-svindlere arrestert på Tenerife

Seks personer er arrestert og ni andre er siktet på Tenerife for å svindle timeshare-kunder med hjelp av et falskt advokatselskap.

Foto: Policia Nacional

Svindlerne har skaffet seg lister med timeshare-kunder som enten ønsker å komme ut av timeshare-avtaler, eller har utrrykt misnøye, skriver politiet i en pressemelding.

Listene ble enten skaffet på det svarte markedet eller fra utro ansatte hos timeshare-selskap.

Et falskt advokatselskap ble så etablert.

Timeshare-kundene ble kontaktet og tilbudt hjelp til å komme ut av kontraktene. Svindlerne lovet at de skulle få alle pengene de hadde betalt for avtalene tilbake.

De som bet på kroken ble tilsendt dokumenter som så ekte ut, og ble bedt om å betale inn et beløp på forhånd for å angivelig starte den juridiske ptosessen.

Senere ble ofrene tilsendt falske dokumenter fra domstoler, skatteagenter og kinsulenter som skulle vise at det var fremdrift i prosessen.

Samtidig ble det under forskjellige påskudd bedt om mer penger for å ta prosessen videre.

Dette er en velkjent svindelmetode som er tenmelug utbredt, og har blitt mer utbredt etter at ekte advokater begynte å vinne mange slike saker.

Svindlerne klarte å lure til seg 130.000 euro før de ble avslørt. Etterforsk.ningen startet i februar 2018 etter at det kom inn anmeldelser fra tre britiske timeshare-kunder.

Svindlernes organisasjon var bygd opp med en sjef på toppen, og en gjeng som håndterte dokumenter og kontakt med ofrene samt rekrutterte folk på nivå tre:

Disse opprettet bankontoer i sine egne navn som pengene ble betalt inn på, og leverte pengene videre til sjefen.