Gran Canaria kan få to vannkraftverk

Øyrådet på Gran Canaria ser for seg at det kan bygges enda et vannkraftverk på Gran Canaria i tillegg til Chira-Soria-kraftverket på 200 megawatt, som etter planen skal påbegynnes før årsskiftet.

Presa de Las Niñas kan også bli brukt til vannkraft sør på Gran Canaria en gang i fremtiden. Foto: Canariajournalen

I Chira-Soria-kraftverket skal vann ledes gjennom kraftproduserende turbiner fra Chira-dammen til Soria-dammen, som er det største vannreservoaret på Gran Canaria.

I det neste vannkraftverket er det snakk om å lede vann gjennom turbiner mellom Soria-dammen og Las Niñas-dammen, uttalte Gran Canarias president til pressen under en befaring på Soria-dammen denne uken.

Pumpekraftverk kombineres med vindkraft

I dette tilfellet er det også, i likhet med Chira-Soria-dammen, snakk om et pumpekraftverk der vannet pumpes opp igjen til det øvre reservoaret ved å reversere vannturbinene.

Vannkraft skal kombineres med vindkraft, og vann skal kun ledes gjennom vannturbinene når det ikke blåser tilstrekkelig nok til at vindkraften dekker behovet.

Vannreservoarene vil dermed fungere som batteri for vindkraft. Vindkraft skal brukes til å pumpe vannet tilbake når det er overskuddskraft tilgjengelig.

Chira-Soria-kraftverket har et budsjett på 391 millioner euro, og byggekontrakten skal snart ut på anbud. Byggetiden er beregnet til drøyt fem år, slik at kraftverket kan stå ferdig i 2025.

Avsaltingsanlegg skal bygges først

Første fase i prosjektet er å bygge et stort avsaltingsanlegg for sjøvann i Arguineguín, iølge Morales.

Det skal legges vannrør opp til Soria-reservoaret fra avsaltingsanlegget, som skal sørge for at både kraftverket og landbruket i Mogán kommune og San Bartolomé de Tirajana kommune har tilstrekkelig med ferskvann selv i langvarige tørkeperioder.

70 prosent fornybart i 2025

Vindkraftutbygging på land pågår for fullt på Gran Canaria for tiden, og det er i tillegg planlagt en stor, offshore vindkraftpark. Når Chira-Soria-kraftverket er satt i drift, vil Gran Canarias andel av fornybar kraft ligge på 70 prosent, ifølge Morales.

I dag ligger det på cirka 20 prosent på Kanariøyene totalt.

I tillegg er første fase i et prosjekt som kartlegger potensialet for å utnytte varme dypt nede i bakken til kraftproduksjon gjennomført. Det viser lovende utsikter for geotermisk kraftprodukjon øst og sør på Gran Canaria.

Kartskisse
Ill: Grafcan/Canariajournalen

Tags