Timeshare-selskaper på Gran Canaria må punge ut til norske og svenske kunder igjen

Flere nye dommer til fordel for nordmenn og svensker mot timeshare-selskaper på Gran Canaria er avsagt de siste ukene. En kvinne fra Drammen er blant annet tilkjent cirka 200.000 euro.

Monica og Øivind Olavesen fra Fredrikstad har fått sine timeshare-kontrakter annullert, og skal ha tilbake rundt 30.000 euro. Her står de foran anlegget i Puerto Rico hvor de har timeshare-leilighet. Foto: Privat

Canariajournalen har fått innsyn i Drammen-kvinnens dom, som sier at kontraktene hun har med Vista Amadores/Puerto Calma (nå Holiday Club) i Puerto Rico, Gran Canaria er ugyldige fordi de ikke er tidsbegrenset.

Loven sier at kontraktene skal ha en varighet på 3-50 år.

Kvinnen tegnet sine timeshare-kontrakter i 2001, 2002, 2003 og 2004. Dommen ble avsagt i oktober i år.

Fredrikstad-par vant mot Holiday Club

Ekteparet Monica og Øivind Olavesen fra Fredrikstad har også fått kjent sine timeshare-kontrakter med Holiday Club ugyldige i første rettsinstans på Gran Canaria på samme grunnlag i september.

Paret skal ha tilbake nesten 30.000 euro pluss saksomkostninger for kontrakter inngått i 2013 og 2014. Dommen falt i september.

– Vi er fornøyde med dommen, sier Monica Olavesen til Canariajournalen.

Hun forteller at de var i retten selv, og at de har blitt godt informert gjennom hele prosessen av advokatfirmaet som fører saken, Timeshare Reclaim & Consulting (TRC).

Skulle vare evig og gå i arv

Ekteparet valgte å gå rettslig til verks etter å ha blitt kontaktet av advokatselskapet.

– Da hadde vi snakket litt om at vi ønsket oss ut av timeshare. Vi fikk vite at vår kontrakt ikke var gyldig. I utgangspunktet hadde vi kjøpt en andel som skulle vare evig og gå i arv til våre barn, forteller Olavesen.

I likhet med kvinnen fra Drammen og mange andre timeshare-kunder hadde Olavesen en kontrakt som ikke var tidsbegrenset, hvilket er i strid med loven.

– Vi var ikke i tvil da det viste seg å ikke være sant at kontakten var evigvarende. Da bestemte vi oss for å gå til rettssak via TRC, sier Monica Olavesen. 

Hun er heller ikke i tvil om at hun vil anbefale andre som er i samme situasjon om å gå juridisk til verks for å komme ut av timeshare-kontrakter.

Svensker vant mot Anfi

Canariajournalen har også fått innsikt i flere andre, ferske dommer fra første rettsinstans:

En mann fra Sverige er sammen med sin tidligere kone tilkjent nesten 42.000 euro pluss omkostninger fra Anfi del Mar i Arguineguín, Gran Canaria.

En annen svensk Anfi-kunde er i oktober tilkjent over 56.000 euro pluss omkostninger.

Flere ferske dommer mot timeshare-selskaper

I alle tilfellene som er omtalt i denne artikkelen er det advokatselskapet TRC i Puerto Rico, Gran Canaria som har ført saken. TRC informerer også om at de har mottatt flere andre dommer til fordel for sine klienter de siste dagene i lignende timeshare-saker:

Blant annet er en nederlandsk Anfi-kunde tilkjent over 115.000 euro pluss omkostninger, og en tysk Anfi-kunde er tilkjent nesten 50.000 euro pluss omkostninger.

Begge disse dommene kom i oktober. Det er også noen engelske timeshare-kunder som har vunnet i retten nylig, ifølge Hanne Haavaldsen fra TRC.

Disse ferske dommene føyer seg inn i en lang rekke timeshare-dommer på samme grunnlag (ikke-tidsbegrensede kontrakter) som er avsagt siden den norske kvinnen Tove Grimsbo vant mot Anfi i Høyesterett i Madrid i 2015, en dom som har dannet presedens.

Kunder som la inn sitt krav i 2016 og begynnelsen av 2017 har begynt å motta pengene sine, forteller Haavaldsen.

 – De fleste dommene blir anket. Etter at Timeshare-selskapene anker, har vi igjen muligheten til å besvare den anken, og dette gjør vi med alle tilfellene, sier hun til Canariajournalen.

Canariajournalen har bedt om tilsvar og kommentarer fra både Holiday Club og Anfi, men har ikke fått noen respons.