Ny tomtelov på Kanariøyene vil forby faste boliger på turismetomter

En ny tomtelov er på vei mot å innføres på Kanariøyene, og det ligger an til at det blir et totalforbud mot bruk av boenheter som ligger på tomter regulert til turisme som faste boliger, gjeldende fra 1. januar 2017.

San Agustin sør på Gran Canaria er et av konfliktområdene når det gjelder sameksistens mellom turisme og fastboende. Tomteloven, loven om utleie av ferieboliger og kommunens planregulering påvirker situasjonen. Foto: Hugo Ryvik

Av: Hugo Ryvik hugo.ryvik@canariajournalen.no

Eiere av boenheter som ligger på turismetomter og i tiden før 1. januar 2017 har vært i bruk som faste boliger, vil få amnesti og fortsatt få lov til å bruke disse som faste boliger. De kan imidlertid ikke leie ut til turister, hvilket betegnes som "ferieboliger" i lovverket på Kanariøyene.

De står også fritt til å selge boligene for boformål eller til bruk som rene turistboliger, men ikke for blandingsformål, det vil si ferieboliger som blir leid ut til turister i perioder.

Dette er essensen av et kompromissforslag til en endring i utkastet til den nye tomteloven på Kanariøyene, og som ble enstemmig vedtatt i det kanariske Parlamentet på torsdag, skriver avisen La Provincia.

Vanskelig problemstilling

Spørsmålet om sameksistens eller ikke av turistboliger og faste boliger på Kanariøyene er en av de vanskeligste problemstillingene politikerne har å knekke.

I utgangspunktet tillater ikke lovverket en slik sameksistens – hvis tomten og området er regulert til turisme, skal det ikke være fastboende der.

Problemet er at dette gradvis har skjedd opp gjennom årene slik at det i enkelte turistområder, slik som Playa del Inglés, er en slik sammenblanding, og de som har kjøpt boenheter til bruk som faste boliger har gjort det i god tro.

Et av problemene med sameksistens er at det er forskjellige krav til infrastruktur som gjelder for boligområder og turismeområder.

Et annet er at faste boliger i turismeområder kan fungere som en bremsekloss for moderniseringen av turismeområder, vedtatt ved lov, i og med at eiere av faste boliger kan motsette seg en slik modernisering.

Det kan igjen føre til at Kanariøyene taper konkurransekraft som turistreisemål.

Flere regelverk må samkjøres

En egen lov om utleie av ferieboliger ble innført i 2015 på Kanariøyene, men denne ble nærmest satt på pause på grunn av massiv kritikk.

Tomteloven som nå kommer må samkjøres med loven om turismeregulering, som skal revideres i 2018, og med loven om utleie av ferieboliger, som er i en endringsprosess for tiden.

Planreguleringene i kommunene må også samkjøres med disse lovreguleringene.

En temmelig innfløkt affære, med andre ord.

70.000 blir påvirket

70.000 boligeiere som vil bli påvirket av loven på sørsiden av Gran Canaria og områder som Puerto de la Cruz og Los Cristianos på Tenerife, Puerto del Carmen på Lanzarote, og Corralejo på Fuerteventura, ifølge en støtteplattform for folk som blir påvirket av moderniseringsloven for turisme, "Plataforma de Afectados por la Ley Turística".

Tom Smulders, president for en forening for hotelleiere, "Asociación de Alojamientos Extrahoteleros de Las Palmas", er svært misfornøyd med vedtaket i Parlamentet. Han uttaler til pressen at politikerne tror de har tatt en salomonsk avgjørelse, men egentlig er det det en diabolsk avgjørelse.

Smulders mener at det vil hindre turismefornyelsen, og at politikerne dumper problemet i fanget på selskapene som driver med turisme. Vedtaket om amnesti for boligeiere vil skape konflikter og usikkerhet om turismereguleringen, hevder han.

Det er ventet at den nye tomteloven på Kanariøyene vil bli innført i juli etter å ha blitt vedtatt i parlamentet i juni. Loven blir støttet av partiene CC, PP og ASG, som vil være i majoritet.

Les også

Kjennelse som annullerer deler av loven om utleie av ferieboliger blir anket

Fortsatt mange problemstillinger for utleie av ferieboliger på Kanariøyene

Domstol annullerer paragrafer i loven om utleie av ferieboliger på Kanariøyene

Slik kan du unngå å bli lurt når du leier feriebolig

Åpner døren for utleie av ferieboliger i turistområder på Kanariøyene

Lovregulering: Hevder at boliger i Maspalomas ikke vil bli ekspropriert

Klager på regulering av boligutleie til turister er til behandling hos Ombudsmannen

Bilder: Soner regulert til turisme sør på Gran Canaria

Loven om utleie av private ferieboliger kan snart endres

Skatteverket på Kanariøyene vil gi skattefordeler for ferieboliger

2017 kan bli et skjebneår for turismens fremtid på Gran Canaria

Storkontroll av gamle turistanlegg sør på Gran Canaria

Varsler om ulovlig utleie av ferieboliger på Gran Canaria

Bare seks korttidsutleiere av boliger er bøtelagt på Kanariøyene i år

Gran Canaria har 5421 ferieboliger for utleie

Ferieboliger på Kanariøyene dro inn 523 millioner euro i fjor

Loven om utleie av ferieboliger på Kanariøyene trekkes inn for regionsretten

Over halvparten av ferieboligutleien på Kanariøyene unndras beskatning

Skatteverket i Spania slår ned på privat boligutleie