Detta måste du veta om du äger en bil på Kanarieöarna

NYA BESTÄMMELSER: Fordonslagen i Spanien har ändrats med verkan från och med 1 augusti. Här kan du läsa vad som är nytt.

Blå registreringsskylt för bilar med persontransporter, ny utsläppsklassificering och blåljus på alla utryckningsfordon finns bland nyheterna. Ill: DGT / Canariajournalen

Gula varningslampor med egen energikälla som kan stå stabilt på vägen bör finnas i bilar, i tillägg till en varningstriangel och skall användas när ett fordon blir stående i vägen på grund av olyckor eller tekniska fel som gör att de inte kan flyttas.

Taxi och hyrbilar med chaufför för upp till nio personer (bilar som kör passagerare utan taxi - VTC), ska ha blå registreringsskylt så att de skiljer sig bättre från andra fordon.

Passagerartransporter kan inte utföras av obehöriga personer, vilket gör det svårare att köra en pirattaxi.

Befintliga bilar måste byta skyltar inom ett år.

Pick-up lastbilar (med lastflak) som är upp till 3,5 ton och två meter höga och har solid vägg som skiljer förare och passagerare från flaket, erkänns nu som peronbilar och måste följa samma regler som dessa.

Alla utryckningsfordon fordon måste nu ha blå "saftblandare", dvs blått utryckningssljus. Tidigare hade bara polisbilar blått ljus. Fordon som registrerats före 1 augusti 2018 måste byta till blått ljus inom två år.

Ny klassificering av bilar i förhållande till utsläpp

Klass 0 är bilar med noll utsläpp, ECO är miljöbilar med låga utsläp, B och C är bensin och dieseldrivna fordon med olika Euro klassificering, A är alla som inte passar in i övriga kategorier.

Fordonsförordningen innehåller också en definition av fordonet för att dela ett obegränsat antal användare i ett definierat täckningsområde, som måste ha sin egen markering (V26).

Lenker

Veikart for Kanariøyene