Gravplats för slavar hittad på Gran Canaria

Det lär ha varit fjorton slavar, män och kvinnor, som låg i en grav som hittades i Guia på Gran Canaria i 2009, slås fast en ny rapport, gjord av forskare från fyra länder.

Kvarlevor från ursprungliga kanarier på Museo Canario i Las Palmas. Foto: Museo Canario

Graven, som kallas Finca Clavijo, upptäcktes 2009, enligt nyhetsbyrån Efe. Nu är det bevisat genom DNA-analys, rättsmedicinska undersökningar och andra vetenskapliga metoder,  att de fjorton personerna i graven var slavar från olika länder.

Forskare från universiteten i Stanford, USA, Cambridge, Storbritannien, Santa Elena, Peru, Las Palmas och Baskien, liksom företaget Tibicena på Kanarieöarna,  har gjort en rapport om detta, publicerad i American Journal of Physical Anthropology.

Äldsta slavgravplatsen

Detta skall vara den äldsta kyrkogård för slavar som har påträffats i Atlanthavsområdet, enligt Jonathan Santana, arkeolog vid University of Las Palmas.

Cirka 12 miljoner afrikaner skeppades till Amerika från 1400-talet till 1700-talet för att arbeta som slavar, många inom sockerproduktionen. Historiska dokument har visat att det också arbetade slavar på Kanarieöarna, Madeira och Kap Verde, men det har hittills inte funnits fysiska bevis.

På Kanarieöarna finns hänvisningar till slavar under erövringen av spanjorerna på 1400-talet.

Dog unga

Forensic studier visar att människorna i graven dog unga, mestadels i 20-årsåldern och hade skador på ryggraden, vilket tyder på att de tvingades till mycket hårt arbete. Detta bör vara förenligt med dokumenterade upptäckter av slavar som arbetade inom sockerindustrin i South Carolina, Surinam och Barbados.

Skeletten kan dateras till mellan slutet av 1400 och början av 1600 talen. Man fann också ett mynt från La Palma från 1559 och en medaljong från 1500-talet med bilden av St Franciskus av Assisi.

Åtminstone en infödd person

Av de elva kvarlevor som grundligt analyseras, kan forskarna säkert konstatera att åtminstone en, en kvinna, var en urmänniska från Gran Canaria, vilket forskare finner intressant eftersom Spaniens krona hade förbjudit att använda inhemska kanarier som slavar vid den tidpunkten.

Fyra var afrikaner, och sex tillhörde en nation som fanns i både Europa och Nord- Afrika. Sättet de begravdes på var inte i enlighet med varken kristna eller muslimska traditioner, och inte heller till inhemska traditioner på Gran Canaria.

Tidiga sockermaskiner

Guia torde ha varit det första området där stora maskiner togs i bruk inom sockerproduktionen, långt innan sockerfälten mekaniserades i Amerika.

Socker var den 1400-talets "oljerush", och bidrog till en stark ekonomisk tillväxt på Kanarieöarna. Den mödosamma Industrin var en viktig anledning till varför det togs slavar från Afrika.

Sockerodlingen ledde även till att nästan all skog höggs ner för att skapa bränsle för produktionen, något Gran Canaria fortfarande får lida av på den södra delen av ön, där skogen aldrig återhämtade sig..

Tags