De första spåren efter sista striden under erövringen av Gran Canaria funna

Mycket tyder på att det sista slaget på Gran Canaria under erövringen på 1400-talet stod på berget som kallas La Fortaleza i Santa Lucia. Nu har arkeologer hittat det första spåren efter striderna där.

En pilspets och en bit av en dekoration som hittades under de senaste utgrävningarna på La Fortaleza. Foto: Cabildo de Gran Canaria

Det är en pilspets som tillhör ett armborst som hittats på platsen, som kan vara på samma plats som den gamla skrifter kallas Ansite, en plats för heliga ritualer.

Militära fynd

Pilspetsen hör till ett militärt vapen som användes endast från trettonde till det sextonde århundradet.

Man har därmed funnit stöd för hypotesen att den sista striden ägde rum i Ansite / La Fortaleza, och förhoppningen är att det kommer att dyka upp mer militära lämningar under ytterligare utgrävningar.

En pilspets och flera andra intressanta saker påträffades under de senaste utgrävningarna, skriver örådet på Gran Canaria i ett uttalande. Resultaten presenterades på onsdagen.

La Fortaleza Grande

Pilspetsen hittades under utgrävningar av ett hus i den norra delen av utgrävningen området vid foten av La Fortaleza Grande, ett av de områden som arkeologer hävdar har den största arkeologiska potentialen, i vad som kallas Rosa Schueters hus.

Huset skulle ha använts av ursprungsbefolkningen i cirka 150 år och bevisligen tills de sista ögonblicken av erövringen av Gran Canaria.

Gamla texter tyder på att de sista striderna stod vid Ansite eller Humiaga, eller till och med båda. Det finns indikationer på att La Fortaleza är det stora berget som nämns

Bebott från femte århundradet

La Fortaleza kommer också att vara en av de platser med den äldsta besättningarna och längst denbebodda platsen på Gran Canaria. Arkeologer tror att den inhemska befolkningen bodde där i 1000 år, från 5: e till 15: e århundradet.

Oavsett om det är den äldsta bosättningen så konkurrerar La Fortaleza med Guayadeque i grannkommunen Agüimes om detta. DNA-analyser av lämningar från La Fortaleza är den äldsta radiokarbonatdateringen som uppnåtts hittills och sammanfaller med dateringen av en mumie från Guayadeque.

Startade nya utgrävningar under 2011

En grottmålning från det trettonde århundradet, de bäst bevarade  som finns på Gran Canaria,  och fragment med minst fyra gudabilder är några av resultaten från utgrävningen.

Sedan 2011 har örådet investerat 828,000 euro i utgrävningarna på La Fortaleza, och arbetet kommer att fortsätta i september.

Potentialen för nya intressanta rön beskrivs som enorm. Under de kommande utgrävningarna ska ett rum som har förseglats av ett jordskred öppnas.

Stor variation ger mycket ny kunskap

La Fortaleza är ett av de mest skilda arkeologiska komplex i Gran Canaria.

Här finns olika typer av gravar, grottmålningar, bostadsgrottor, spannmålssilos, platser för heliga ritualer och eventuella astronomiska observationspunkter.

Resultaten i området innebär ett språng i kunskapen om urinvånarnas liv på Gran Canaria, påpekades det.
En hypotes om La Fortaleza är att det var en central del i det religiösa och rituella landskapet har fått större vikt under utgrävningarna.

Tags