ANNONSE
Las Palmas de Gran Canaria
+22°C
Partly Sunny
Santa Cruz de Tenerife
+23°C
Partly Sunny
PUBLISERT 22. SEPTEMBER 2013 - SIST ENDRET 23. SEPTEMBER 2013
DRF uttrykker dyp bekymring i sitt brev til Jose Manuel Soria, Spanias industri, energi og turistminister.

Nordisk reiseliv går ut mot oljeutvinning på Kanariøyene

Foreninger for reiselivsbransjen i Danmark, Finland, Norge og Sverige har sendt bekymringsbrev om planene for oljeutvinning ved Kanariøyene til den spanske regjeringen.

– Vi har skrevet om vår bekymring for planene for oljeleting i farvannet rundt Kanariøyene til den spanske industri, energi og turistministeren, sier Lars Thykier, administrerende direktør i Danmarks Rejsesbureau Forening (DRF), til Canariajournalen.no.

Flere andre europeiske reiselivsorganisasjoner har sendt tilsvarende brev, deriblant Virke i Norge, Svenska Resebyråföreningen, og reiselivsforeningene i Finland, Estland, Storbritannia og Tyskland.

Nordmenn er bekymret for konsekvensene

Direktør Rolf Forsdahl i den norske foreningen Virke Reise Utland har sendt et brev med sammenfallende innhold som det danske brevet til det spanske departementet. 

–  Jeg har fått tilbakemelding om at både energiministeren og direktøren for alle Spanias turistkontorer vil komme til Oslo for å redegjøre for oljeplanene overfor meg. Tidspunktet for dette er ikke satt. Jeg skal ha et foreløpig møte med Spanias Turistkontor i Oslo tirsdag formiddag, forteller han til Canariajournalen.no.

Han understreker at brevet ikke er en protest mot planene om oljeutvinning, men uttrykker en reell bekymring for de negative konsekvenser som vil oppstå i forhold til den viktige turistindustrien på Kanariøyene.

–  Vi ønsker å forsikre oss om at planene om leting og eventuell utvinning også blir bygget på en seriøs forståelse av skadevirkningene som vil oppstå på turistnæringen, og en grundig ivaretagelse av turistnæringens og det maritime miljøets interesser, sier han.

I brevet peker Virke på at den norske regjeringen har utsatt oljeutvinning i Lofoten av samme grunn.

Svenskene kjenner uro

Administrerende direktør Tomas G. Olsson i Svenska Resebyråföreningen bekrefter at foreningen også har sendt et brev der de uttrykker uro for virkningen som oljevirksomheten i verste fall kan få for Kanariøyenes strender og vannforsyning.

– Vi har senere truffet generaldirektøren for de spanske turistmyndighetene, som forstår vår uro, og har lovet å holde oss informert om utviklingen, sier Olsson til Canariajournalen.no.

Lanzarotes president står bak

Brevene ble forfattet etter at øyrådet på Lanzarote søkte støtte fra turistindustrien i kampen mot oljevirksomhet ved Kanariøyene i møter som ble holdt i Stockholm i juni og Helsinki i august.

Brevene er en klar og skarp advarsel om at oljevirksomhet skader turismen, sier Pedro San Gines, president i øyrådet på Lanzarote, i et intervju i avisa Canarias7.es.

DRF kom inn i diskusjonen om oljevirksomhet kontra turisme på Kanariøyene i forbindelse med et møte i Helsingfors i august.

Etterlyser sikringstiltak mor oljeutslipp

DRF er særlig bekymret for om det vil være tilstrekkelig med miljømessige sikringstiltak mot oljesøl og den støyen som store prosjekter av denne typen vanligvis medfører.

– Vi er også usikre på om prosjektet vil resultere i at destinasjonen "Kanariøyene" vil bli negativt påvirket i form av at færre turister vil besøke øya, sier Thykier.

Spanske myndigheter vil møte reislivsbransjen

DRF adresserte brevet til Jose Manual Soria, Spanias industri, energi og turistminister, den 29. august.

En respons fra de spanske myndigheter har kommet i form av en beskjed om at de ønsker å møte DRF og deres kolleger så snart som mulig for å forklare planene for oljeutvinning.

– Jeg vil selvsagt delta på dette møtet, så får vi se hva det resulterer i, sier Thykier.

Ministeren refser kanariske politikere

Regionsregjeringen på Kanariøyene og øyrådene på Fuerteventura og Lanzarote er sterkt negative til oljeutvinning på Kanariøyene, og står sammen for å bekjempe dette på flere fronter, blant annet gjennom mediekampanjer.

Jose Manual Soria mener at mediekampanjene i seg selv er ødeleggende for turismen.

Dette ga han uttrykk for på en pressekonferanse etter et partimøte i Partido Popular på Kanariøyene 21. september, skriver Europa Press.

Han kaller det ”fiendtlige kampanjer mot turismen på Kanariøyene”, og ber om at det blir stoppet. Han har også instruert det spanske turistministeriets sekretær om å starte en motkampanje som skal nøytralisere protestene mot oljeutvinning.

RWE drar seg ut av prosjektet

Det siste utspillet fra den kanariske regjeringen er en pressemelding 21. september der de forkynner at det tyske selskapet RWE, som eier 20 prosent av oljeprosjektet på Kanariøyene (Repsol eier 50 prosent og Woodside eier 30 prosent), trekker seg ut.

Dette gjør selskapet angivelig uten å ville oppgi noen årsak. Den kanariske regjeringen trekker sin egen slutning:

De mener at RWE gjør det for å unngå det ”dårlige imaget” selskapet kan få ved å gå inn i et naturskjønt område hvor majoriteten av folket, og den kanariske regjeringen, er sterkt imot et prosjekt som kan skade turismen og miljøet.

Les hele brevet fra DRF

Canariajournalen.no har fått en kopi av brevet som DRF sendte til ”Dr. Jose Manual Soria, Minister of Industry, Energy & Tourism, Madrid, Spain”. Slik lyder det:

"Oil exploration - Canary Islands

Dear Minister, It has come to our attention that the Spanish government has given permission to prospect for oil nearby the coast of Lanzarote and Fuerteventura, and that the exploration may already start in 2014.

On behalf of the Danish travel industry, the Danish Travel Association (DRF) would like to express strong concerns regarding this decision. The oil exploration is likely to impact tourism, the daily life for the population, the environment and the marine life in the region in a very negative way. In worst case, it might spoil the Canary Islands’ reputation as a much appreciated holiday destination.

The Canary Islands represents a key tourism destination for the Scandinavian market as well as the rest of Europe. Oil exploration and mining could result in major damage for the region and the tourism sector. Oil production also contradicts the islands sustainable tourism strategies and work which have been developing in a very positive direction during the last years.

We are aware of the potential financial benefits oil could bring to the Spanish economy. But the potential big loss in the tourism industry also needs to be taken into consideration.

On behalf of our members we would be grateful if you keep us informed on the status of the project and we hope you will take our concerns into consideration.

Yours sincerely

Lars Thykier, Managing Director".

Her er noen av de viktigste argumentene for og imot oljeutvinning på Kanariøyene som er lagt fram av tilhengere og motstandere siste månedene:

Argumenter for oljeutvinning

 • Spania kan bli mindre avhengig av olje og gassimport. Anslagene til Repsol viser at 140 000 fat kan utvinnes hver dag i 20 år, nok til å dekke 10 prosent av det spanske behovet
 • Det kan være svært mye penger å tjene. Energikostnadene for Spania kan bli redusert med 28 000 millioner euro, ifølge den spanske regjeringen.
 • Oljevirksomhet kan skape mange nye, sårt tiltrengte arbeidsplasser, 3000-5000 på Kanariøyene alene,  50 000 totalt, hevder Repsol.
 • Marokko er allerede i ferd med å lete etter olje i samme område, og Spania bør sikre seg en del av kaka, ellers tar Marokko alt.
 • Kanariøyene trenger flere ben å stå på i tillegg til turismen, som i dag står for 30 prosent av brutto nasjonalprodukt (bnp) direkte og 60 prosent indirekte. Oljeaktiviteter kan heve industriens andel av bnp fra 4 til 8-9 prosent, hevder Jose Manuel Soria, Spanias industri, energi og turistminister.

Argumenter mot oljeutvinning

 • Utvinningen vil kun være til fordel for multinasjonale oljeselskap (Repsol er et privat selskap og 42 prosent er på utenlandske hender), mens Kanariøyene blir uten gevinst og får all risiko og alle ulemper. Spansk lov sier at rettighetene er eksklusive for den som utvinner oljen, og Repsol har ingen raffinerier som kan ta imot oljen på Kanariøyene.
 • Det er fare for at et sårbart havområde med stort biologisk mangfold blir påført ubotelig skade. I havet fins 5200 arter, på land er det 12 500 arter. De ni blokkene hvor det er gitt lisens til leting etter olje og gass, er 616 000 hektar stort.
 • Kortsiktig oljeutvinning kan true fremtiden for turismen, særlig med tanke på utslipp som kan ødelegge viktige turiststrender og skade Kanariøyenes omdømme i mange tiår.
 • Oljeboringen skal foregå på store dyp (vannet er inntil 1500 meter dypt, og oljen kan ligge så dypt som 3500 meter under havoverflaten), noe som gjør det mye vanskeligere å stoppe et utilsiktet utslipp.
 • Oljeutslipp kan ødelegge for produksjonen av drikkevann fra saltvann, som Kanariøyene er svært avhengig av.
 • Fare for militær konflikt med Marokko over rettighetene til oljen. Territorialgrensen mot Marokko er ikke avklart, og det refereres bare til en imaginær grenselinje.
 • Fisket kan bli negativt påvirket.
 • Kanariøyene har naturlige forutsetninger for å utvikle fornybar energi, og bør heller satse på dette. 

Den regionale regjeringen på Kanariøyene har lagt ut sine argumenter mot olje- og gassvirksomhet til nedlasting. Det samme har øyrådene på Fuerteventura og Lanzarote gjort.

Den cirka 1000 sider lange konsekvensanalysen (Environmental Impact Analyzis - EIA) som oljeselskapet Repsol har fått laget kan lastes ned her. Høringsfristen for analysen går ut den 25. september.

Starter prøveboring neste år

Oljeselskapet Repsol har fått lisens av den spanske regjeringen til å lete etter olje og gass i ni felt som ligger mellom 10 og drøyt 60 kilometer fra Lanzarote og Fuerteventura, mellom Kanariøyene og Marokko.

Selskapet planlegger å starte prøveboring i 2014, men først må konsekvensanalysen bli godkjent.

Selskapet planlegger å bore seks brønner i felt som har fått navnene Naranja1, Cebolla1, Platano0, Sandia1, Zanahoria1 og Chirimoja1. Den nærmeste brønnen ligger 50,5 kilometer fra Fuerteventura, og den som ligger lengst bort har en avstand på 68,8 kilometer til Lanzarote.

ANNONSE
ANNONSER